Cevaplar

2012-12-12T20:05:30+02:00

Tablodaki kavramlardan hangileri nükleotitin yapısında bulunmaz?

A) 1 - 4 - 8 B) 2 - 3 - 9 
C) 4 - 7 - 8 D) 5 - 7 - 8 


2.


Yukarıda kutu içindeki bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yolunu izleyiniz. 
Buna göre kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


 
3.


Öğretmenin tahtadaki şekille ilgili sorduğu soruya tüm öğrenciler doğru yanıt vermiştir. 

Buna göre Halil Öğretmen hangi soruyu sormuştur? 

A) DNA"nın yapısında neler var?
B) DNA"nın görevleri nelerdir?
C) DNA nerelerde bulunur?
D) DNA sarmal yapıda mıdır? 

4.
I. Nükleotitleri bağlayan hidrojen bağları çözülür.
II. Hücre bölünmeye hazırlanır.
III. İki sıra halinde dizili nükleotitler bir birinden ayrılır.
IV. Tıpatıp aynı iki yeni DNA meydana gelir.
V. Serbest kalan nükleotitler sitoplazmadan gelen nükleotitlerle tamamlanır. 

Yukarıdaki açıklamalar nasıl sıralanırsa DNA"nın eşlenmesi doğru açıklanır?

A) II - III - I - V - IV B) I - II - III - IV - V
C) II - I - III - IV - V D) II - I - III - V - IV5. DNA, Gen, Kromozom, Nükleotit bu kavramlar yapısındaki maddelerin miktarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangisi doğru olur?

A) Kromozom - DNA - Gen - Nükleotit 
B) Kromozom - Gen - DNA- Nükleotit
C) Nükleotit - Gen - DNA - Kromozom 
D) Nükleotit - DNA - Gen - Kromozom 6. 
I. DNA eşlenir, organel ve sitoplâzma miktarı artar,
II. Kromatin iplikler kromozoma dönüşür, iğ ipliklerine bağlanır.
III. Hücrenin ekvator bölgesinde dizili kardeş kromatidler bir birinden ayrılır ve zıt kutuplara çekilir.
IV. Kromatidler kromatin ipliklere dönüşür, iğ iplikleri kaybolur ve iki çekirdek oluşur.
V. Sitoplâzma bölünmesiyle iki yavru hücre meydana gelir.

Yukarıdaki bilgiler nasıl sıralanırsa mitoz bölünmeyi doğru açıklar?

A) V - I - II - III - IV B) I - II- IV - III - V
C) I - II - III - IV - V D) II - I -III - IV - V7. 
 

Yukarıda kutu içindeki bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yolunu izleyiniz. 
Buna göre kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Yalnız Bir Siteden Aldım Uyarayım Dedim , SitedenAlırsanız Şikayet Ederim Dememiştin :)

1 5 1
2012-12-12T20:08:28+02:00

Tablodaki kavramlardan hangileri nükleotitin yapısında bulunmaz?

A) 1 - 4 - 8 B) 2 - 3 - 9 
C) 4 - 7 - 8 D) 5 - 7 - 8 

0