Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-12T23:03:56+02:00

El Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan demektir.
El Kuddus: Zâtında, sıfatında, fiillerinde, isimlerinde, hükümlerinde 
her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak, pek temiz.
Es Selam: Her türlü eminliğin, salimliğin aslı olan,güvenlik verren. Selam, İslam sözcüğüyle aynı semantik kökten türer.
El Müheymin: Allah'ın görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan.
El Mütekebbir: Her hususta çok büyük ve azamet sâhibi ulu yaratıcı.
 

2 4 2