Cevaplar

2012-12-12T20:22:12+02:00


1-)Yeşil yapraklı bitkiler kendi besinlerini fotosentez yaparak üretirler.Bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A-)klorofil
B-)karbondioksit
C-)güneş ışığı
D-)glikoz

2-)Aşağıda verilen canlılardan hangisinin karbonhidrat depo şeklinin glikojen olduğu söylenebilir?
A-)fasulye
B-)kaktüs
C-)mantar
D-)domates

3-)Aşağıda verilen olaylardan hangisi mutasyona örnek olarak verilebilir?
A-)ışıksız ortamda çimlendirilen bir tohumdan renkli bir bitki fidesinin oluşması
B-)çuha çiçeğinin sıcak ortamda beyaz,soğuk ortamda kırmızı çiçek açması
C-)ten renginin güneş ışığı altında bronzlaşması
D-)zararlı ışınların olduğu bir ortamdaki insanda kanser hücrelerinin oluşması

4-)Bir ailede baba renk körü anne ise sağlam olduğuna göre,doğacak erkek çocukların renk körü olma ihtimali yüzde kaçtır?
A-)%0
B-)%25
C-)%50
D-)%100

5-)DNA ile RNA arasında aşağıda verilenlerden hangisinin ortak olduğu söylenilebilir?
A-)riboz
B-)deoksiriboz
C-)fosforik asit
D-)timin

6-
I. Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir
II. Turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
III. Tatları acıdır
Yukarıdaki ifadelerden hangileri asitler için doğru bazlar için yanlıştır?

A. I B. II
C. II ve III D. I ve II

7- DNA ve RNA molekülleri çok sayıda nükleotidin birleşmesi sonucu oluşur.Bir nükleik asidin sentezinde, I. Fosfat II. Riboz III. Urasil moleküllerinden hangilerinin kullanılması hücrede kesinlikle RNA sentezleneceğini gösterir?

A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III

8-. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde bulunan bazı moleküllerin sayısı aşağıda verilmiştir. Fosfat : 1600 , Adenin : 200 , Guanin : 450 , Deoksiriboz : 1200 , Timin : 400 , Sitozin :300
Bu hücrede en fazla kaç nükleotitlik bir DNA molekülü sentezlenebilir?

A. 1000
B. 1200
C. 1350
D. 1600


9- İnsanlarda kalıtsal olan ;
I. Albino II. Renk körlüğü III. Orak hücreli anemi IV. Hemofili
Özelliklerinden hangileri cinsiyeti belirleyen kromozomlarla taşınır ?

A. I ve III
B. I ve IV
C. II ve III
D. II ve IV
10. I. Metaller ile ametaller arasında elektron alışverişi ile oluşur.
II. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur.
III. Metal atomları arasında görülür.
Yukarıda belirtilen bağ türleri aşağıdakilerin hangisinda doğru olarak verilmiştir?

I II III
A) İyonik Kovalent İyonik
B) İyonik Metalik İyonik
C) İyonik Kovalent Metalik
D) Kovalent İyonik Kovalent

11-)S-T-A-G-S-A verilen DNA zincirinin eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) G-A-U-S-G-T
B) S-U-A-G-S-A
C) G-A-T-S-G-T
D) S-T-A-G-S-A12 I . DNA çift zincirlidir.
II. RNA kendini eşleyebilir.
III. DNA protein sentezler.
IV. Toplam 5 çeşit nükleotid bulunur.

Nükleik asitlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II-III
B) II-IV
C) I-III-IV
D) I-IV


13-)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez,oksijenli solunum ve oksijensiz solunumun ortak özelliğidir?
a)oksijen kullanılması
b)karbondioksit ve su üretilmesi
c)enzim kullanılması
d)hammadelerinin organik molekül olması

14-)A-İnsan solunumu B-Fesleğenin fotosentezi C-Fermantasyon
Yukarıdaki olayların hangisinde oksijen kullanılmaz?
a)yalnız A
b)yalnız B
c)A-B
d)B-C


CEVAP ANAHTARI
01 D 11 C
02 C 12 C
03 D 13 C
04 A 14 D
05 C 
06 B 
07 C 
08 A 
09 D 
10 C 

 
1 5 1