Cevaplar

2012-12-12T20:33:33+02:00
Countable
SayılabilirUncountable
SayılamayanThere are (vardır) some
Birkaç People
insan There is (vardır) some
Biraz money
para cups
fincan traffic
trafik books
kitap paper
kağıt newspapers
gazete time
zaman chairs
sandalye coffee
kahve shoes
ayakkabı food
Yiyecek  Countable Nouns
Sayılabilir isimlerUncountable Nouns
Sayılamayan isimlerStatements:
İfadeler:
We can use some in positive sentences with plural countable nouns:
"Some" ifadesini sayılabilir çoğul isimlerin kullanıldığı olumlu cümlelerde kullanabiliriz. We can use some in positive sentences with uncountable nouns:
"Some" ifadesini sayılamayan çoğul isimlerin kullanıldığı olumlu cümlelerde kullanabiliriz. Positive:
Olumlu:
I read some books.
Birkaç kitap okurum. I would like some coffee.
"Biraz kahve isterim.

Any is used both with countable and uncountable names in negative sentences.

Any ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumsuz cümlelerde kullanılır. Herhangi bir, hiç anlamındadır.

Countable
SayılabilirUncountable
SayılamayanThere aren't (yoktur) any
Hiç People
insan There isn't(yoktur) any
Hiç money
para cups
fincan traffic
trafik books
kitap paper
kağıt newspapers
gazete time
zaman chairs
sandalye coffee
kahve shoes
ayakkabı food
Yiyecek Statement:
İfade:
We can use any in negative sentences with plural countable nouns:
"Any" ifadesi çoğul sayılabilir isimlerle birlikte, negatif cümlelerde kullanılabilir. We can use any in negative sentences with uncountable nouns:
"Any" ifadesi çoğul sayılamayan isimlerle birlikte, negatif cümlelerde kullanılabilir. Negative:
Olumsuz:
I don't read any books.
Hiç kitap okumam. I don't want any coffee.
Hiç kahve istemem. Countable
SayılabilirUncountable
SayılamayanAre(n't) there any
Hiç People
insan yok mu ? isn't there(yoktur) any
Hiç money
para yok mu ? cups
fincan traffic
trafik books
kitap paper
kağıt newspapers
gazete time
zaman chairs
sandalye coffee
kahve shoes
ayakkabı food
Yiyecek Questions
Sorular:
We can use any in questions with plural countable nouns:
"Any" ifadesi çoğul sayılabilir isimlerin olduğu cümlelerde kullanılabilir. We can use any in questions with plural uncountable nouns:
"Any" ifadesi çoğul sayılamayan isimlerin olduğu cümlelerde kullanılabilir. Positive Q:
Pozitif soru:
Are there any books?
Herhangi bir kitap var mı? Do you need any coffee?
Kahveye ihtiyacınız var mı? Negative Q:
Negatif soru?
Aren't there any books?
Hiç kitap yok mu? Don't you need any coffee?
Kahveye ihtiyacınız yok mu?

Note: When you expect the answer to be "Yes." to an offer or polite request, you can ask a question using some.

Not: Bir teklife ya da nazik bir ricaya yanıtın "evet" olacağı beklenen durumlarda, "some" kullanarak soru sorabilirsiniz.

 Countable
SayılabilirUncountable
SayılamayanQuestions
Sorular:
Can I have some books, please?
Birkaç kitap alabilir miyim? Would you like some coffee?
"Biraz kahve ister misiniz?
2 1 2
2012-12-12T20:33:55+02:00

sayılamayan cümlelerde kullanılı some mony some water

2 5 2