Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-12T20:50:31+02:00
Kebap-cı...kebapçı Yavaş-ca...yavaşça Ayak-cak...ayakçak ayak-da...ayakta yurt-dan...yurttan (Bunlar üzsüz benzeşmesi)  Minik-cik → minicik. 
Küçük-cük → küçücük 
Büyük-cük → büyücükUfak-l→ufalmak
Küçük-mse →.küçümsemek. (Bunlar ünsüz düşmesi) 
yalnız ünsüzlerden 5 örnek derken ne gibi ?
1 5 1
2012-12-12T20:53:18+02:00

Ünlü Düşmesi: Akıl-Aklı Boyun- Boynu Beyin-Beyni Gönül-Gönlü Kalp-Kalbi

1 5 1