Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-12T20:46:42+02:00

http://www.turkceciler.com/cemsidu-hursit-ahmedi.html

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-12T20:47:19+02:00

Cemşid ü Hurşid (1403)

Metin ve Zihniyet: Bu dönemin sosyal özellikleriyle metnin teması arasında bir benzerlik yoktur. Çünkü bu eserde aşk konusu işlenmiştir. Eserin yazıya geçirildiği dönemin sosyal hayatında aşk temalı şiirler işlenmiş olsa da bu eser İran edebiyatı kaynaklı-dır. Ancak eserin Fars edebiyatından tercüme edilmiş olması, İslamiyet'in kabulüyle başlayan Arap - Fars kültürünün etkisinin sürdü¬ğünü söylemek mümkündür.

Yapı: Bu mesnevide bir aşk olayı anlatılmaktadır. Metnin yapısını oluşturan bi¬rimler beyitlerle sağlanmıştır. Cemşid ü Hurşid bü-tün mesnevilerde olduğu gibi başta tevhid, naat ve eserin yazılış nedeni (sebeb-i telif) sonda bir hatime (sonuç) düzeniyle yazıl-mıştır.

0