Cevaplar

2012-12-12T21:13:52+02:00

Amaçları açıkça belli olup,bu amaçlara uygun olarak oluşmuş ve örgütlenmiş gruplar biçimsel gruplardır.Grup içindeki roller ve görevler bir norma bağlanmıştır ve grubun örgütsel yapısını bir tablo üzerinde şematik olarak göstermek mümkündür.Biçimsel grup, bir örgütleyicinin(sahip veya profesyonel yönetici) tespit ettiği amaç doğrultusunda ve bu örgütleyicinin düşündüğü sisteme bağlı olarak ortaya çıkar.Örgütleyici öncelikle biçimsel grubun amacını tespit edecek, bu amaca ulaşmak için organizasyonel yapıyı belirleyecektir. Ayrıca biçimsel grubu;Yasal ve biçimsel yetke altında belirli bir sonuca ulaşmak yada verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan grup olarak tanımlayabiliriz.
Biçimsel grubun lideri: biçimsel organizasyonun yöneticisidir.Örgüt içinde ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş bir grup üyesi durumundadır.Biçimsel grup liderinin grup üyelerinin tamamı tarafından kabulü gerekmez.Lideri benimsemeseler bile liderliğini kabul etmek ve yönetsel otoriteye göre davranışlarını ayarlamak zorundalardır.
Biçimsel Gruplarda Haberleşme:Biçimsel grup haberleşmesi kurallı bir haberleşmedir.Özellikle rapor ve bilgi aktarma şeklindeki haberleşme ilişkileri şekil ve zaman olarak belirlenmiştir.Çoğu zaman yazılı ve düzenli bir form içerisinde işler.Bu tip haberleşme üyelerin isteğine bağlı değildir ve bazı grup üyelerinin dışında gelişir.
Grup Normları:Örgütsel yapı normatif kurallar topluluğuna bağlıdır.Grup üyelerinin gerçekleştirecekleri davranışlar ve bu davranışları sınırlayan kurallar belirlenmiştir.Roller ve görevler bir norma bağlanmıştır ve örgütün oluşumuyla belirlenen bu kurallar tüm çalışanlar tarafından önceden bilinmektedir.

0