Cevaplar

2014-01-06T16:11:26+02:00
Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevleri Nelerdir ?Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Hakem Heyetlerinin Kuruluşu ve Görev Alanı” başlıklı 5 inci maddesinde tüketici hakem heyetlerinin görevleri düzenleme altına alınmıştır. Bu düzenleme “Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla veya tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulur…” şeklindedir. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere tüketici hakem heyetleri tüketiciler ile mal veya hizmet sağlayıcı ve satıcıları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidirler. Tüketici hakem heyetleri İl Hakem Heyetleri ve İlçe Hakem Heyetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. İl hakem heyetleri il merkezi sınırları içerisinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içersinde görevli ve yetkilidirler. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulan il hakem heyetleri mal ve hizmet bedeli bakanlıkça her yıl aralık ayı içinde tespit ve ilan edilecek tutarın üzerindeki uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir. Bu bedelin altındaki uyuşmazlıklara büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulu ilçelerdeki hakem heyetlerince bakılır. Başvuru İçin Yetkili Hakem Heyeti Neresidir ?Başvurunun yapılacağı hakem heyeti konusunda kanunda iki ayrı yer belirtilmiştir. Bunlardan birincisi, mal veya hizmetin satın alındığı yerdeki tüketici hakem heyeti ikincisi tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetidir. Bu şekilde iki farklı yerdeki hakem heyetinin yetkili olarak gösterilmesi tüketici açısından kolaylık sağlanmasıdır. Görevsiz Yere Müracaat Halinde Yapılacak İşlem ?Hakem heyetleri, görev yetki veya çalışma bölgesi dışında kalan başvuruları da almak zorundadırlar. Bu işlemleri reddederek işlem yapmaktan imtina edemezler. Hakem heyetleri bu durumda başvuruyu doğrudan ilgili kuruluşlara veya yetkili olan hakem heyetlerine intikal ettirirler.  
0