Cevaplar

2012-12-12T21:36:13+02:00
Comparativ 

They chose a darker brown paint than their neighbors.
Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.This apple is bigger.
Bu elma daha büyük.This apple is smaller.
Bu elma daha küçük.This man is taller.
Bu adam daha uzun.This man is shorter.
Bu adam daha kısa.Swimming is less dangerous.
Yüzme daha az tehlikelidir.Bungee-jumping is more dangerous.
Bungee-jumping daha tehlikelidir.Superlative


They chose the darkest brown they could find.
Bulabildikleri en koyu kahverengiyi seçtiler.This apple is the smallest.
Bu elma en küçük.This apple is the biggest.
Bu elma en büyük.Swimming is the least dangerous.
Yüzme en az tehlikeli.Bungee-jumping is the most dangerous.
Bungee-jumping en tehlikeli.

1 5 1
2012-12-12T21:36:21+02:00

Bir öbek içerisinden en üstününü belirlemeye de superlative diyoruz. Burada da isimlerin önüne "the most", sıfatlarda ise ya yine başına "the most" ya da sonuna "-est" takısı getiriyoruz. Örneğin :

"beautiful" --> "the most beautiful",
"experienced" --> "the most experienced",
"great" --> "the greatest",
"small" --> "the smallest " olur.

Burada önemli bir nokta, bazı sıfatların değişiklik gösterdiğidir;

"good", "the best" olur;
"bad", "the worst" haline gelir.

İsimlerde ise

"money" --> "the most money",
"water" --> "the most water" durumuna gelirler.


Aşağıda superlative cümleleri ile hazırlanmış bol sayıda örnek bulacaksınız:

I spend the least time by watching TV among my friends. --> Arkadaşlarımın arasında televizyon seyrederek en az zamanı ben harcarım.

My mother reads the fewest books in the family. --> Ailede en az kitabı annem okur.

The camel drinks the

1 5 1