Cevaplar

2012-10-01T20:00:53+03:00

 

osmanlının başkenti istanbuldur ya istanbulda iki kıtayı birbirine bağlar

0
2012-10-01T22:30:54+03:00

OSMANLI DEVLETİNİN JEOPOLİTİK KONUMU

Ekonomikcoğrafisiyasikültürel vb. unsurların bir ülkenin dış politikasına etkisini inceleyen bilim dalıdır.Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadoludünya güç dengelerini etkileyecek sürekli çıkar çatışmalarının odak noktasını oluşturmuştur.Çünkü AnadoluAvrupa-Asya-Afrika kıtalarını kontrol altında tutabilecek önemli bir noktada bulunmaktadır.Türkiye dünya üzerindeki konumu dolayısıyla AvrupaAsya ve Afrika kıtalarının düğüm noktası olarak nitelendirilen Akdeniz ve Ortadoğu’nun Doğu-Batı ve Kuzey-Güne-y ekseni üzerinde bir köprü özelliğine sahiptir.Yine Türkiye konumu nedeniyle farklı özelliklere sahip AvrupaAsya ve Afrika ülkelerinin fizikisosyo ve ekonomik mihverleri üzerinde çakışmaktabaşka bir ifade ile mihverler Türkiye’den geçmektedir.Ayrıca Türkiye’nin tüm karadeniz ve hava sahası;Avrupa ve Asya’dan;OrtadoğuBasra Körfezi ve Afrika’ya stratejik düzeyde kuvvet intikali için lüzumludur. Tüm bu özellikleri Ona dünya güç merkezleri için mutlak kontrol edilmesi ve elde bulundurulması gerekli bir hedef olma niteliği kazandırmaktadır.Ayrıca bu bölgenin boğazlara sahip olması dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Basra Körfezine hükmetmede büyük bir avantaja sahip olması imkanını yaratmaktadır ki bu da bu topraklarda kurulu olan devletin stratejik önemini artırmaktadır.Günümüzde Türkiye’nin geçmişte de Osmanlı Devleti’nin jeopolitikjeostratejik değeri onun hassas coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.Günümüzde Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik değeri artarak devam etmektedir.Yeni dünya düzenini oluşturmaya çalışan büyük güçlerin BalkanlarKafkaslarOrtadoğu ve Orta Asya’da söz sahibi olabilmek için Türkiye’ye büyük önem vermeleri bunun göstergesidir.

0