Cevaplar

2012-12-12T21:48:45+02:00

bunları internetten araştır orda daha ii bilgi var 

1 1 1
2012-12-12T22:24:27+02:00

Çekişmeli mallara istihkak iddia edilen mallar denir.İstihkak davası ise malikin,haklı bir nedene dayanmayan dolaysız zilyete karşı açabileceği bir dava türüdür.İstihkak davası koruyucu bir müessesedir ve sadece İcra ve İflas Kanunumuzda değil Medeni Kanunumuzda da düzenlenen bu dava türü, uygulamada Eşya Hukukunda “adi istihkak davası”, Miras Hukukunda “miras nedeniyle istihkak davası” ve İcra Hukukunda da “haciz ve iflas nedeniyle istihkak davası” olarak isimlendirilerek karışıklığı önleme amacı güdülmüştür.

0