Cevaplar

2015-09-03T10:41:15+03:00
1. METOTLAR 1.1. Metot Tanımlama Metotlar, bir işlem yapmak üzere tasarlanmış kodlar topluluğudur. Program yazarken belli bir işlevi olan kod bloğunu birkaç kez kullanmak gerekebilir. Bu durumlarda aynı kodları program içerisinde sürekli yazmak yerine bu, bir metot olarak hazırlanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Temel metot yazım şekli aşağıdaki gibidir: dönüş_türü metot_adı (parametre listesi)  dönüş_türü, bir veri türü adıdır ve metodun yaptığı işlem sonucunda döndüreceği veri türünü belirler. Bu int ya da string türü bir veri olabilir. Herhangi bir sonuç döndürmeyen bir metot yazılıyorsa dönüş_türü yerine void anahtar sözcüğü kullanılmalıdır.  metot_adı, metodu çağırmak için kullanılan addır. Metot adları belirlenirken değişken adları tanımlanırken uygulanan kurallara uyulmalıdır. Örneğin, Dort_islem geçerli bir metot adı olabilirken Dort$islem tanımlaması yanlıştır.  parametre listesi: İsteğe bağlıdır, metoda dışarıdan gönderilecek veri adlarını ve türlerini tanımlar. Parametreler önce tür adı, daha sonra parametre adı olacak şekilde parantez içerisinde değişken tanımlanıyormuş gibi yazılır. Örnek: int alanHesaplama(int kisaKenar, int uzunKenar) { //kodla } 

kardeş bunu anlattım bende ne demek istediğini anlamadım


0