Cevaplar

2012-10-01T20:05:08+03:00

1.   Konu belirlenir ( İlgi duyduğun, merak ettiğin bir olay ya da sorun)
2.   Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır
3.   Konuyla ilgili bilgi toplanır (kitap, dergi, gazete vb. kaynaklardan. Kaynak adı, yazar adı, basım tarihi ve yeri, ilgili cilt ve sayfa numaraları yazılır)
4.   Kaynaklardan elde edilen notlar, konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir
5.   Notlar kontrol edilir, metin oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir


0
2012-10-01T20:05:36+03:00

ULUSAL YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI (YEBKO) 'na çağrı: Katılım ve ayrıntılı bilgi için YEBKO web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
YEBKO>>>

 

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO)...

Katılım ve ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

SOSBİLKO>>>

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (ICSS) etkinliği için çağrı... Katılım ve ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ICSS>>>

 

SoBiAD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMICS and FINANCE (ICBMEF) konferansını düzenlemektedir. Bilgi için konferans web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ICBMEF>>>

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND FINANCE (ICEF) için çağrı... Katılım ve ayrıntılı bilgi için ICEF web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ICEF>>>

 

SoBiAD, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND MANAGEMENT (ICBM) konferansını düzenlemektedir. Katılım ve ayrıntılı bilgi için ICBM web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ICBM>>>

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON eBUSINESS and eGOVERNMENT (ICEBEG) etkinliği için çağrı... Katılım ve ayrıntılı bilgi için ICEBEG web sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

ICEBEG>>>

 

SoBiAD,muhtelif üniversite ve kurumlarla işbirliği yaparak HUKUK VE İKTİSAT FORUMU  (HİF) düzenlemektedir.

HİF>>>

 

SoBiAD, muhtelif üniversiteler, mesleki kuruluşlar ile müştereken MALİYE VE MUHASEBE FORUMU (MMF) düzenlemektedir.

MMF>>>

 

 eDergi ARŞİVİ. SoBiAD, Türkiye'nin an kapsamlı eDergi arşivlerinden birini oluşturuyor. Bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

eDergi>>>

 

 SOBİAD, Yaşamboyu Başarı Ödülleri, Lifetime Achievement Awards bilimsel araştırmalarıyla ve akademik alandaki çalışmalarıyla ve çabalarıyla sosyal bilimlerin  muhtelif disiplinlerinin –ve alt disiplinlerinin-  ülkemizde tanınmasına, gelişmesine ve kurumsallaşmasına önemli katkılarda  bulunmuş bilim insanlarına veriliyor...

SoBiAD Yaşamboyu Başarı Ödülü>>>

 

 SOBİAD Misafir Konuşmacı Pörtföyü. Bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Misafir Konuşmacı Pörtföyü>>>

 

KURUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ... SoBiAD bünyesinde kurulan Kurumsal Araştırmalar Merkezi, kural ve kurumlar üzerine araştırmalar yürütmekte, forum ve seminerler düzenlemekte ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmektedir.
KAM>>>

 

KAMU YÖNETİMİ VE KAMU POLİTİKALARI ARAŞTIRMALAR MERKEZİ... 2011 yılında kurulan Merkez, kamu yönetimi ve kamu politikaları üzerine bilimsel yayınlar gerçekleştirmeyi, panel ve seminerler organize etmeyi planlıyor.
KAPAM>>>

 

CERTIFICATES OF PARTICIPATION...
CERTIFICATES>>>

 inşallah bu doğrudur

 

0