Cevaplar

2012-10-01T20:07:01+03:00

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

KARAHANLILAR: (840-1212)

Kurulduğu Yer: Orta Asya’da Tanrı dağlarının kuzey ve güneyinde kuruldu.

Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han’dır.

Hükümdarları:

Bilge Kül Kadir Han

Satuk Buğra Han

Yusuf Kadir Han

Özellikleri:

* Satuk Buğra Han zamanında İslamiyeti resmen kabul ettiler. Satuk Buğra Han “Abdülkerim” adını aldı.

* Samanoğulları ve Gaznelilerle savaşlar yaptılar.

* En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han zamanıdır.

Not: Karahanlılar, ilk Müslüman Türk devletidir.

Yıkılış Sebepleri:

♦ Yusuf Kadir Han’ın ölmeden önce ülkesini çocukları arasında paylaştırması,

♦ Çıkan karışıklıklar ve taht kavgaları,

♦ Karahanlıların 1058’de Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılmasıdır.

Doğu Karahanlılar, Karahitaylar tarafından yıkıldı (1130). Batı Karahanlılar, Harzemşahlar tarafından 1212 de yıkıldı.
0