Cevaplar

2012-12-12T23:50:02+02:00

1. İtme dendiğinde öğrenciler, genellikle günlük hayattaki “iteleme, arkadan itme” olarak algılamakta, fiziksel bir nicelik olduğunu tam olarak kavrayamamaktadırlar.

2. Yine itme dendiğinde, kuvvetin cisme sadece iteleme şeklinde uygulanabileceği, anlaşılmaktadır. Çekme şeklinde uygulanacak kuvvetin bir itmesinin olmadığı düşünülmektedir.

3. Öğrenciler impulsu, maddelerin birbirlerine uyguladıkları itme kuvveti olarak tanımlamaktadırlar. İmpuls ve itmenin aynı kavamlar olduğu bilinmemekte, aksine impulsun bir kuvvet olduğu söylenmektedir. Bunun nedeninin, impuls ve itme kavramlarının gelişigüzel kullanılmaları sebebiyle, öğrencilerin ikisinin farklı kavramlar olduğunu sandıklarını düşünmekteyiz.

4. Öğrencilerin itmenin tanımı konusunda oldukça ilginç sonuçlara vardığı örülmektedir. Belki de en ilginçlerinden biri, itmenin tanımını yaparken; “İtme birim zamanda cisme etki eden kuvvettir. İtme = F.t” ifadesi kullanılmasıdır. Bu da öğrencilerin formüllerle tanımlar arasında bağ kuramadıklarını göstermektedir.

5. Öğrenciler, iki cismin çarpışması olayında, daha hızlı hareket eden, daha büyük kütleli ya da daha sert olan cismin daha büyük, daha yavaş olan veya daha küçük kütleli cismin ise daha küçük bir kuvvet uygulayacağın sanmaktadırlar.

6. İmpuls (İtme) = Momentum Değişimi bağıntısının İmpuls (İtme) = Momentum şeklinde algılandığı, yani impuls (itme) ve momentumun aynı kavramlar olduğu düşünülmektedir.

7. Momentumu tanımlayan öğrencilerin, “çarpma” ya da “cisimlerin çarpması” şeklinde ifadeler kullanmaları, momentumun çarpışmalardan ibaret olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

8. Momentum ve moment kavramları, isim benzerliğinden ötürü bazı öğrenciler tarafından karıştırılmaktadır.

9. Momentumun skaler bir büyüklük olduğu, yönünün önemli olmadığı sanılmaktadır.

1 5 1