Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-13T00:37:12+02:00

Güzelleme: Doğa güzelliklerini anlatır ve sevilen varlıklar övünür.

Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık konularını işler. Batı edebiyatındaki karşılığı “epik şiir”dir.

Taşlama: kişiyi ve toplumu alaycı bir anlatımla eleştiren şiirdir. Divan edebiyatındaki adı “hicviye”, batı edebiyatındaki adı “satir”, günümüz edebiyatındaki adı işe “yergi”dir.

Ağıt: Sevilen bir kişini ölümünden duyulan üzüntüyü ve başarılarını anlatmak amacıyla yazılan şiirlerdir.

 Divan edebiyatındaki karşılıyı “mersiye”dir

2 5 2
2012-12-13T01:04:31+02:00

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

 

ÂŞIK EDEBİYATI
 ANONİM HALK EDEBİYATI

 TEKKE ve TASAVVUF EDEBİYATI

0