Cevaplar

2012-12-13T10:08:24+02:00

Bileşiklerin ayrışma teknikleri

Doğada bazı kimyasal maddeler saf halde bulunur. Yani soy gazlar, altın ve platin gibi elementler bunun örneğidir.Diğer elementler çeşitli elementlerle bileşikler halinde bulunurlar.Örneğin karbon elementi, grafit ve elmas gibi kristal yapısı farklı olan iki halde bulunur.Ayrıca karbon diğer elementlerle bileşerek yüz binlerce organik bileşik oluşturur.Kükürt elementi sülfür ve sülfat minerallerinde bulunur veya doğal halde volkanların yakınında rastlanır.Kimyada bileşikleri yapısal özelliklerine göre organik ve inorganik bileşikler olarak iki sınıfa ayırabiliriz.Organik kimya, adından da anlaşılabileceği gibi canlı yapısını inceler.Yani merkezi bir element olarak karbon üzerine kurulmuştur.İnorganik kimya ise; cansız yapının kimyasıdır.Örnek verecek olursak, inorganik bileşikler canlı maddenin karşılaştığı bozulmalara uğramaz.Bunlar arasında metal sülfürler ve oksitler büyük ekonomik değer taşıyan maden yataklarını oluşturur.Nitekim kalay oksit, kalay elde etmek için doğada bulunan uygun tek ham maddedir.Halojenürler çok önemli bir yumuşak mineral grubunu oluşturur ve genellikle suda çözünür.Bunların en çok tanınanı deniz suyunda bol miktarda bulunan sodyum klorürdür.Kalsiyum karbonat ve silis yerkabuğunda en yaygın olan inorganik bileşiklerdir.Yerkabuğunda daha az miktarda daha sınırlı bölgelerde nitratlar , sülfatlar ve fosfatlar da bulunur.

1 3 1
2012-12-13T10:12:05+02:00

1. ESKİ TOPRAK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

1949 Toprak Sınıflandırma Sistemi diyebileceğimiz bu sınıflandırma sisteminde topraklar; zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.


1.1. Zonal Topraklar : Mesela, soğuk ve nemli iklim ve orman örtüsü altında podzol toprakları, sıcak ve nemli iklim şartlarının hüküm sürdüğü tropikal ve ekvatoral bölgelerde lateritler baskın durumdadır.

1.1.4. Terra Rossalar :  Ülkemizde Marmara Bölgesi’ nin güneyi ile Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ nde çok yaygındır.

1.1.5. Kahve ve Kestane Renkli Topraklar : Bu topraklara ülkemizin bütün iç bölgelerinde rastlanmaktadır.

1.1.6. Çernezyom Toprakları :  Karadeniz’ in kuzey kesiminde, Romanya, Kanada, ABD, Arjantin ve Avustralya’ da görülen bu topraklar ülkemizde Erzurum – Kars platolarında 1600 – 2000 m. arasında yer alır. Zengin çayır örtüsü altında organik artıkların yavaş yavaş parçalanmasından dolayı üst toprak organik madde yönünden zenginleşerek koyu renk alır. Üst topraktan yıkanan karbonatlar B ve C horizonlarında birikmiştir. Besin maddeleri yönünden zengin olan bu topraklar üzerinde yoğun olarak tarım yapılır.

1.1.8. Çöl Toprakları :Bu topraklar, ülkemizde özellikle Harran ve Malatya ovalarında görülür.
.
1
1.2.3. Kalsimorfik Topraklar : Yumuşak kireç taşı ve marn depoları üzerinde oluşan bu topraklar, kireç yönünden zengindir. Organik maddenin kille birleşerek kompleks yapması, toprağın üst kısmının koyu renkli olmasını sağlar. Genel olarak A horizonuna sahip ve taneli yapı gösteren bu topraklar tarıma uygun olan alanları oluşturur. Vertisoller ve rendzinalar bu grup içerisinde yer alır. Ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleriyle yer yer İç ve Doğu Anadolu’ da da görülür.1.3. Azonal Topraklar : Ülkemizdeki bütün ovalarda çok verimli olan bu topraklara rastlanmaktadır.1 5 1