Cevaplar

2016-05-31T16:22:13+03:00

zengin ve gelişmis turkcenin bize faydaları

 Farklı kavramlar için farklı kelimeler kullanması, dile zenginlik verir. Her millet, kendi kelime dağarcığını, kendi kültürünün, biliminin izin verdiğince zenginleştirir. Mesela, Eskimo dilinde kar hakkında, Arapçada deve hakkında ve Türkçede at hakkında geniş kelime dağarcığı bulunur. Özellikle aralarında ince ayrımlar bulunan kavramları farklı kelimelerle ifade eden diller, bu ayrımın bilgisini gelecek nesillere de aktarma imkanı bulduklarından zengin kabul edilirler. 

Bizim dilimizin zengin ve soyut olsun, somut olsun birçok kavramı ifade edecek kadar geniş bir kelime dağarcığı var. Ancak bu kelime dağarcığını gelecek nesilllere aktaramıyoruz, çünkü maalesef okuma alışkanlığı giderek kayboluyor, okullardaki eğitimin niteliği giderek azalıyor. Okuyan ve yazan kesim de genelde kendi edebiyatını -özellikle cumhuriyet öncesi edebiyatımızı- pek az okuyor, Batı edebiyatını ve güncel eserleri yeğliyor ve kelime dağarcığımız buna göre şekilleniyor. Bunun yanı sıra, özleştirme hareketi de belli kelimelerin kaybolmasına neden olmuş, aralarında ince ayrımlar bulunan bazı kelimeler öz Türkçe tek bir kelimeyle ifade edilmeye başlanmıştır

0