Cevaplar

2012-10-01T20:11:22+03:00

1-) Canlılar yaşamaları için gereken enerjiyi hangi yolla elde ederler ?

Oksijenli ve Oksijensiz solunum yaparak.

 

2-)Canlılara ait 1)oksijen kullanma 2)enzim kullanma 3)organik besin sentezleme hangileri tüm canlı hücrelerinde görülür ?

Yalnız 2

 

3-)Çok hücreli canlılar nasıl büyür?

Çok hücreli canlılarda büyüme hücrelerin bölünmesi sonucu hücre sayısının çoğalması buna bağlı olarak da doku kütlesinin artması ile olur.

1 5 1
2012-10-01T20:12:35+03:00

 Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.       Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. b.      Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. c.       Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP’yi dış ortamdan hazır olarak alırlar d.      Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. e.      Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. 2.       Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? a.       Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir b.      Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır c.       Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler d.      Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar e.      Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur 3.       Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? a.       Hareket b.      Solunum c.       Üreme d.      Dolaşım e.      Boşaltım     cewapları: 1)A 2]E 3) D
0