A)Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise ''D'',yanlış ise ''Y'' yazınız.
1)sunumlarda süre sınırlı olduğundan dinleyicilerin soru sormasına izin verilmez (..)
2)tartışmada başkan gerektiğinde konuşmacılara müdahale edebilir.(...)
3)tartışmada esas olan gerçeği arama çabası içinde olmaktır.(...)
4)bir konuda edilen peşin hükümler ve önceden alınmış kesin kararlar tartışmaya katkı sağlar.(...)
5)paneller sadece bilim çevresini ilgilendiren akademik konulardan yapılır.(...)
6)panelde herhangii bir sorun çeşitli yönleriyle aydınlatılarak farklı görüşler ortaya konur.(...)
B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1)sunumlarda................gibi teknolojik araçlardan yararlanılabilir.
2)sunum öncesinde .......................yapmak,sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
3)tartışmalarda dil................işlevde kullanılır.
4)panelin sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorar ve tartışmaya katılırsa panel ........................dönüşür

2

Cevaplar

2012-10-01T20:15:40+03:00

1y

2y

3d

4d

5y

6d

1internet

2hazırlık

3doğru

4beyin fırtınası

1 1 1
2012-10-01T22:12:03+03:00

1 Y 

2 Y

3 D

4D

5 Y

6 D

1 projeksiyon

2 arastırma/hazırlık

3 göndergesel

 4 beyin fırtınası

0