Cevaplar

2012-10-01T20:14:15+03:00

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir.

* Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine Kayı Boyu'nun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirildi.

* Osman Bey, Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliği'nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı (1291).

* Bu tarihten itibaren Osman Bey, Türkiye Selçuklularının uç beyi haline geldi. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine, Anadolu'da ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan Osman Bey, topladığı beylik kurultayı kararı ile 1299'da bağımsızlığını ilan etmiştir.

Anadolu Türk Beylikleri ile iyi geçinme siyaseti izleyen Osman Bey, Anadolu'da dini ve siyasi güçleri olan Ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı.

* Osman Bey beyliğin başına geçtiği sıralarda, Bizans içte ve dışta bazı sorunlarla uğraştığı için Anadolu topraklarıyla ilgilenemiyordu. Bu dönemde Bizans'ın elinde Marmara'nın doğusu ve güneyinde Bursa, Bilecik, İznik ve İzmit gibi önemli merkezler bulunuyordu. 

0
2012-10-01T20:15:44+03:00

 

- Bursa’yı alarak burayı devlete başkent yaptı.
- 1329 Maltepe ( Palekenon ) Savaşı’nda Bizans’ı yendi ve İznik, Gemlik ve İzmit’i fethederek Kocaeli yarımadasını Osmanlı hakimiyetine aldı.
- Karasioğulları Osmanlıya bağlandı.
• Böylece ilk defa bir beylik Osmanlıya bağlandı. Anadolu Türk birliği yolunda ilk adım atılmış oldu.
• Osmanlı ilk defa deniz gücüne kavuşmuş oldu.
- Bizans’taki iktidar kavgalarından yararlanan Osmanlı Beyliği Rumeli’deki Çimpe Kalesi’ni aldı ( 1351 ).
• Böylece Rumeli’de ilk toprak alınmış oldu.
- Rumeli’de fetihlere devam edilerek; Gelibolu, Tekirdağ, Çorlu, Keşan, Malkara fethedildi.
- Orhan Bey zamanında idari, adli, askeri, eğitim ve sosyal alanlarda teşkilatlanmalar yapılmıştır.

Bunlar:
• İlk divan teşkilatı kuruldu.
• Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.
• İlk medrese İznik’te açıldı.
• İllere ilk defa kadılar ve subaşılar gönderildi.
• İlk donanmaya sahip olunda ve Karamürsel’de ilk tersane kuruldu.
• İlk defa vezirlik makamı kuruldu.
• ***NOT: Bütün bunlarla beylikten devlete geçiş sağlanmıştır.0