Cevaplar

2012-12-13T15:14:01+02:00

14 - Yarıçapı 2 cm olan kurşun bilyenin ağırlığı kaç N'dur?

    ( π = 3, dkurşun = 10,3 g/cm³, g= 10N/kg )

15 - Dünyanın kütlesi değişmeden yarıçapı iki katına çıksaydı, bir cismin ağırlığıyla ilgili ne söylenebilir di?

16 - Dünyanın kütlesi 2 katına, yarıçapı da 4 katına çıkarılırsa, bugün 80 kg.f ağırlığındaki bir kişi kaç kg.f gelirdi?

17 - Kütleleri m ve kütle merkezleri arasındaki uzaklık r olan iki cismin kütle merkezleri arasındaki uzaklık r/4 yapılırsa, iki cismin arasındaki kütle çekimi kuvveti ne olur?

18 - Hacimleri eşit K ve L cisimlerinin aynı sıvı içerisindeki konumları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin öz kütlelerini, cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetlerinin büyüklüklerini karşılaştırınız?

  

19 - Hacimleri eşit, farklı maddelerden yapılmış K, L, M cisimlerinin sıvı içindeki konumları aşağıdaki gibidir. Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FK, FL, FM arasında nasıl bir bağıntı vardır?

   

20 - Bir cisim havada 120 kg.f, su içinde 90 g.f gelmektedir. Bu cismin hacmini ve öz kütlesini bulunuz?

  İşaretle: 5 O
0