Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-13T15:44:19+02:00

IUPAC adlandırma sistemi, kimyasal bileşiklerin adlandırması ve genelde kimya bilmini tanımlamakta kullanılan bir sistemdir. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (İngilizce International Union of Pure and Applied Chemistry veya IUPAC) tarafından oluşturulmuştur ve bakılmaktadır.

Organik ve inorganik bileşiklerin adlandırılmasına dair kurallar Mavi Kitap (Blue Book [1]) ve Kırmızı Kitap (Red Book[2]) olarak bilinen iki yayında bulunurlar. Yeşil Kitap (Green Book[3] )olarak bilinen üçüncü bir yayın (IUPAP'ın ortaklığıyla) fiziksel nicelikler için kullanılacak sembolleri tarif eder, Altın Kitap (Gold Book,[4] ) adlı bir dördüncüsü ise kimyada geçen çok sayıda teknik terimin tanımlarını içerir. Bunlara benzer özetlemeler biyokimya (IUBMB ortaklığıyla)[5], analitik kimya [6] ve makromoleküler kimya [7] için de hazırlanmıştır. Özel durumlar için bu kitaplara zaman zaman Pure and Applied Chemistry adlı bilimsel dergide yayımlanan daha kısa önerilerle ilaveler yapılır.

2 1 2