Cevaplar

2012-12-13T15:36:34+02:00

Gregor Johann Mendel (1822 - 1884) 

Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi. 
Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu. 
Mendel'in öne sürdüğü ilkeler, 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi. 

Guiglielmo Marconi (1874 - 1937) 

İtalyan fizikçi ve buluşçu. İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi. 
Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalışmalarla modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için, radyonun babası olarak bilinir. 
Başka bilim insanlarının katkılarıyla geliştirilen radyo, televizyonun bulunuşuna dek en önemli kitle iletişim aracı olarak kaldı. 

İhsan Ketin (1914 - 1995) 

Türk yerbilimci. Tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ülkemizdeki deprem bölgelerini belirledi. 
Kuzey Anadolu Fay'ının yapısını inceledi ve tanımladı. Anadolu'nun batıya kaydığını ortaya koyan da odur. 
Çalışmalarıyla yerbilim alanında birçok bilinmeyeni aydınlatan Ketin, bu alanda başarılı öğrenciler de yetiştirdi. 

İsaac Newton (1642 - 1727) 

İngiliz fizikçi, matematikçi, gökbilimci. Evrensel çekim yasasını keşfetti. 
Ağırlık dediğimiz şeyle gökcisimleri arasındaki çekimin aynı şey olduğunu anladı. 
Mekaniğin özünü oluşturan çalışmalar ve ışık üzerine deneyler yaptı. 
Leibniz'le aynı zamanda diferansiyel hesabın temellerini attı. 

James Watt (1736 - 1819) 

11 4 11