Cevaplar

2012-12-13T15:47:20+02:00

İNTERNET VE KULLANIM ALANLARI
Yirminci asrın sonuna geldiğimiz şu günlerde değişim, akla gelebilecek tüm konuları etkisi altına alarak çalışma ve ilgilerin bu noktada odaklanmasına sebep olmuştur. Herhangi bir insandan işletme bünyesine kadar her şey bu değişim karşısında kayıtsız kalamamış ve hatta bazı unsurlar değişimin ta kendisi olmaya başlamışlardır. Değişim unsurlarından biri olarak kabul edilen teknolojide, önemli gelişmelerin olması yeni yeni kavramların işletme literatürüne girmesine sebep olmuştur. Bu kavramlardan bir tanesi de Bilişim Sistemleridir. Bilişim Sistemi sayesinde işletmeler işlerini daha verimli hale getirmenin yanında değişime daha çabuk adapte olma imkanını da elde etmişlerdir. Bu sistemleri bünyelerinde kullanan ve en iyi şekilde uygulayabilen sektörlerden bir tanesi de bankalardır. Bilişim Sistemlerinin bankaların üzerinde örgütsel ve yönetimsel anlamda bir çok etkileri sözkonusudur.
  BİLİŞİM SİSTEMİ KAVRAMI VE KAPSAMI Bilginin etkin ve hızlı bir şekilde gerekli yere iletilmesi anlamına gelen Bilişim Sistemi, ekonomik faaliyet alanlarını değişime uğratan hatta bütünüyle yeni faaliyet alanları ortaya çıkaran teknolojilerdir. Bilişim Sistemlerini de bu teknolojiler arasında sayabiliriz. 
Bilişim Sistemi çeşitli yazarlar tarafından bir çok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 
“Bilişim Sistemi; temel görevi organizasyondaki karar verme aşamasına kadar bilgiyi düzenlemek, saklamak, işlemek ve toplamak olan parçalar kümesidir” (Karahoca, 1998, s.8). 
“Bilişim Sistemi; bilgisayar ve iletişim teknolojisinin, özellikle de iletişimin alt yapısındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı, her türlü verinin elde edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtılması konusunda yeni ve sürekli gelişmelere neden olan bir teknolojidir” (Uzkesici, 1993, s.10). 
“Bilişim Sistemi; verileri toplayan, dönüştüren ve dağıtan donanım, yazılım, insan kaynakları, iletişim ağları ve veri kaynaklarının düzenlenmiş bir toplamıdır (Başoğlu ve Aydın, 1998 İşletmecilik kongresi, s.380). 
Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin süreklilik arz etmesi, toplumsal yapı üzerinde bir takım etkiler ortaya çıkarmıştır. Bu etkiler üç farklı boyutta incelenebilmektedir (Uzkesici, 1993, s.8). 
Yönetim ve karar alma süreçleri üzerindeki etkileri; Buna örnek olarak yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri ve uzman sistemler verilebilir. 
Ürünler ve üretim süreci üzerindeki etkileri; Buna örnek olarak otomatik makineler üretimde robotların kullanımı verilebilir. 
Uluslar arası ticaret ve ekonomik ilişkiler üzerinde etkileri; Buna ise örnek olarak çalışma koşulları ve yeni uluslar arası örgütler verilebilir. 
Son olarak Dünya ve Türkiye üzerindeki payı değerlendirildiğinde diğer sektörler arasında önemi daha hızlı artan Bilişim Sektörünün, geleceğin iş kolları arasındaki payının %65-75 oranlarına ulaşacağı tahmin edilebilmektedir. 
  
Bilişim Sistemlerinin günümüzde hızla geliştiğini fakat bu konuda oluşan kültürün daha yavaş ilerlediğini söyleyen Türk Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şube Başkanı Polat Kutnay’a göre “Günümüzün en etkili silahı olan bilgi ve bilgi teknolojileri ülkemizin her kesiminde hızla gelişmemektedir. TBD’nin temel amacı ülkemizde bilişim kültürünün oluşmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerine şubeler kurulmalı ve bu şekilde kullanıcılara daha yakın olunmasını sağlamaktır”(Computerworld,1998,s.8).
 

1 3 1