Cevaplar

2012-12-13T16:40:54+02:00

hepsi karışmaz gruplanddırılır ve kolay bulunur

1 1 1
2012-12-13T16:41:10+02:00

Maddelerin sınıflandırılması ve dönüşümleri.
Boşlukta yer kaplayan,kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.
Maddelerin katı,sıvı ve gaz olarak sınıflandırılması.
Madde dünya üzerinde daima bu üç fiziksel hâlde bulunur. Bir maddenin fiziksel hâli çevresel etmenlere bağlıdır ve bu etmenler değişlikçe (Örn: sıcaklık, basınç), maddenin fiziksel hâli de değişebilir.


Katılar:
Katılar, belirli şekil ve hacme sahiptir.Örnek olarak;tebeşir,kalem,taht a...
Sıvılar:
Sıvılar belirli hacme sahip olmalarına karşın, belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.Su ,cıva,alkol,yağ...
Gazlar:Gazlar ise bunların tam aksine ne belirti hacme ne de belirli şekle sahipt ir. Gazlar bulundukları kabın hacmini alırlar.Hidrojen,oksijen, azot gazları 
Öz Kütle:Birim hacimdeki madde miktarıdır. (d) ile gösterilir. d=m/V dir m=kütle V=hacimdir
Eger iki madde birbiri içinde çözünmüyorsa yoğunluğu fazla olan dibe çöker .
Demir su karışımında demir dibe çöker çünkü yoğunluğu sudan fazladır.
Su-zeytinyağı karışımında ise zeytin yağı üstte kalır çünkü zeytinyağının öz kütlesi suyunkinden azdır.
Sıvı Karışımlarda: Bu yöntem için ayırma hunisi kullanılır. Örneğin zeytinyağı - su karışımı ayırma hunisine konulduğunda öz kütlesi küçük olan zeytinyağı üstte, su ise altta toplanır. Ayırma hunisinin musluğu açılarak altta kalan sıvı başka bir kaba alınır ve musluk kapatılır. Böylece sıvılar birbirinden ayrılır.

devamı :http://www.muhteva.com/maddelerin-siniflandirilmasi-ve-donusumleri-t262224.html

1 3 1