Cevaplar

2012-12-13T16:45:59+02:00

İstanbul'un Fethinin Sebepleri Nelerdir
İstanbul'un Fethinin Nedenleri

1 Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
2 Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması 
3 Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması
4 Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması 
5 Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi
6 İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak
7 Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması
8 Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
9 Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
10 II Mehmed'in, Hz Muhammed'in; "İstanbul elbet fetholunacaktır Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" hadisine layık olabilme düşüncesi 

1 2 1
2012-12-13T16:46:40+02:00

Bizans ın Müslüman'lara küfretmesi

Osmanlının bütünlüğünün bozulması

Bizansın isyan kışkırtması yapması

bizansın Balkanlardaki türklere eziyet ettirmesi

1 5 1