Cevaplar

2012-12-13T17:01:23+02:00

Aynı anne ve babadan doğan veya ortak değerlere sahip olan kimseler. Arapça'da ahi kelimesiyle karşılanmaktadır. Kardeşler, arkadaşlar anlamına gelen ihve ve ihvân kelimeleri ise ahi kelimesinin çoğuludurlar.

Kardeş denildiğinde akla genellikle aynı anneden ve babadan dünyaya gelen kişiler gelmektedir. Bu soy-sop kardeşliğinin dışında bir de ayın dine veya dünya görüşüne mensup olmayı ifade eden akide kardeşliği sözkonusudur.

Kardes olmak, arkadas ve sadik dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayi göze almak demektir; bunu fiili olarak göstermek demektir, sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardimlasmak ve dayanismak demektir. Bunlar olmadan kardeslik iddiasinin bir anlami olmaz. Kur'ân'in öngördügü kardeslik, bütün bunlari içeren bir muhtevaya sahiptir.Kardeş olmak, arkadaş ve sadık dost olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı göze almak demektir; bunu fiili olarak göstermek demektir, sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak ve dayanışmak demektir. 

Kardeşler karşılıklı sevgi ve saygı beslemeli, küçükler büyüklerine karşı saygısız davranışlardan sakınarak onları anne ve babalan gibi görmeli ve kendilerine itaat etmeli, büyük kardeşler de küçüklerin kabahatlerini af ve hoşgörü ile karşılamalıdır. 

****************************************************************************************************

Dostluk, tek bir tanımı olmayan bir kavramdır. Paylaşmak, güvenmek, fedakârlık ve açık sözlülüktür.

Hayat, dümdüz bir yol değildir. Herkesin hayatında dönem dönem inişler ve çıkışlar vardır. Bu yüzden her gün mutlu ve neşeli olamayabiliriz. Bazı günler kendimizi mutsuz ve kötü hissederiz. Bugünlerde ise, en çok ihtiyaç duyduğumuz olan şey bir dosttur. Çünkü dostlarımızla sorunlarımızı ve problemlerimizi paylaşabiliriz; ama önemli olan gerçek bir dost bulabilmektir. Mutlu olduğunuz zaman yanınızda birçok insan bulabilirsiniz; peki ya mutsuz ve üzgün olduğunuzda da o insanlar yanınızda mıdır? İşte dostluk bir mum ışığına benzer, ortalığa karanlık hâkim olduğunda ancak belli olur.

Dostluk, bir insanla her gün telefonda 3-4 kez konuşmak, bir kişin hayatını ve yaşadıklarını derinlemesine bilmek değildir, ya da sürekli görüşmek de değildir. Başı gerçekten sıkıntıdaysa, yardıma koşacak ilk kişiysen, aynı şekilde onun da öyle olduğunu biliyorsan işte bu gerçek dostluktur.

Dostluğun insan hayatındaki değeri bir ekmek, su kadar değerlidir. Artık kimsenin birbirine güveni kalmadığı şu zor hayatta gerçek bir dostumuz varsa eğer kıymetini bilmeliyiz. Çünkü arkadaş çok bulunur; ama dost zor bulunur.

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-13T17:03:46+02:00

*Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.
Pazardan, elma, portakal, limon ve salatalık aldım.
Anılarını, güzel düşüncelerini, planlarını bir deftere yazardı.

*Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.
Sabah evden erken çıkar, biraz yürüyüş yapar, bir çay ocağında çayını yudumlayıp, eve dönerdi.

*Özellikle belirtilmek istenen öğeden sonra kullanılır.
Adam, olanları görmezlikten geliyordu.
O gün, kalemini yine evde unutmuştu.

*Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.
Sevgili Anneciğim,
Sayın Müdürüm,
Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın!

*Yazışmalarda, başvuru yapılan makamın adından sonra kullanılır.
Sağlık Kurulu Başkanlığına,

*Ara söz ve ara cümlelerin, başında ve sonunda kullanılır.
Bu yeri, çocukluğumun geçtiği mahalleyi, asla unutmayacağım.

*Sayılarda, ondalık bölümü ayırmak için kullanılır.
385,5
3,45

*Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerden sonra kullanılır.
Yarın gidiyorum, dedi.
JJ. Rousseau, roman hayattır, der.

*Yer adını tarihten ayırmak için kullanılır.
İstanbul, 13 Mart 1948

*Adlaşmış sıfatlardan ve anlamca karışan öğelerden sonra kullanılır.
Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı.
O, kediyi yakaladı.

* “Evet, hayır, peki” vb. sözcüklerden sonra kullanılır.
Hayır, o gelmedi.
Evet, sen de dinleyebilirsin.
Peki, senin dediğin olsun.

*Ünlem sözcüklerinden sonra virgül kullanılabilir.
Ah, karnım çok ağrıyor!
Aman, bu ne hal!

* “ve, veya, ya da” gibi sözcüklerden önce ve sonra virgül kullanılmaz.

*İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.

0