Cevaplar

2012-12-13T16:58:17+02:00
Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Kim, ödemek arzusu iIe insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telefeder."
(Buhâri, İstikrâz)


Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir."
(Muvatta, Kelam 18, (2, 990).)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?
Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:"İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu."

Buhâri, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 282, (666); Tirmizî, Emsâl 5, (2872); Nesâî, Salât 7, (1, 231); Muvatta, Sefer 91, (1,174)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin." 
(Ebü Dâvud, Zekât 32, (1663).)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"İnsanoğlunun herbiri hatâkârdır. Ancak hatâkârların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır."
(Tirmizi, Kıyamet 50)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir." 
(Ravi : Ka`b İbnu Malik) Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Çörek otunda ölümden başka her derde şifâ vardır."
(Sahîh-i Buhârî)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmememiz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz."
(Buhârî, Rikâk: 26, Enbiya: 40; Müslim, Fezâil: 17, (2284); Tirmizî, Emsâl: 7, (2877))
Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hakk, her çeşit özür ve bahâneyi kaldırmıştır."
(Buhari Rikak 4)Efendimiz Hz.Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar."
(Ebü Dâvud, Cihâd 87, (2609).)

0