Ağaçlar, bir memleketin doğal zenginlikleridir. İnsanlara ve yurda büyük yararları vardır. Memleket ekonomisine katkıda bulunduğu gibi insanları toprak kayması, sel gibi doğal felâketlerden korur, iklim şartlarını düzenler. Ağaç, tabiatın süsüdür. Tanrı’nın insanlara bağışıdır. Bizde ağaç sevgisi, köklü, gelenekleşmiş bir sevgidir. Deyimlerimizde şiir ve türkülerimizde bu sevginin göz alıcı izlerine raslamak mümkündür. Ancak, bazı kendini bilmez, cahil kişiler, toprak kazanmak, yakacak elde etmek gibi çeşitli bahanelerle yaş ağaçlara acımasızca kıyarlar. Ufacık bir çıkar kaygısı yüzünden büyük bir zarara sebebiyet verilir. Ünlü şairimiz Mehmet Emin Yurdakul, bir şiirinde: “Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz; I Na kütükler, hiç birine nice yıldır kervan gelmez, kuş konmaz, I Bunları kes, o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser” derken, insanlarımıza ne kadar yerinde ve içten bir öğüt vermektedir. Gerçekten, yaş ağaç kesen bir insan, bir canlıya kıydığı için cani sayılır. Tanrı ve kul katında da günahkârdır. Ayrıca, şairimizin de dediği gibi, hiçbir zaman esenliğe kavuşmaz. bu kompozisyonu ingilizceye çevirin saçmalayın yemin ederim ki şikayet ederim. goggle çeviriden çevirmeyin lütfen

2

Cevaplar

2012-12-13T16:58:48+02:00

Trees, natural richness of a country. There are great benefits to people and the country. People to contribute to the economy of the country, such as landslides, floods, natural disasters, such as preserves, regulates climate conditions. Wood is a natural ornament. Donations of the people of God. We love the tree, rooted in a love of conventions. Raslamak türkülerimizde traces of this love of poetry and idioms can be eye-catching. However, some ignorant, ignorant people, save the earth, under various pretenses, such as fuel to get the trees mercilessly kıyarlar years. Given rise to a large loss occurs due to a smallish concern. The famous poet Mehmet Emin Yurdakul, a poem: "Do not cut, hand incurable hit the ax to the tree age, I Na blooms, nice years in any of the caravan does not, as soon as a bird, I cut them, then ax knock this rotten trees," he said, What is our people and internally is in place as a reminder. Indeed, the age of a man cutting wood, for a creature kıydığı criminal counts. Sinner in the sight of God and servant. In addition, in the words of our poet, peace will never never. I swear I would complain about it saçmalayın turn to English composition. Please turn goggle translations al kardes

 

0
2012-12-13T17:20:59+02:00

Trees, natural richness of a country. There are great benefits to people and the country. People to contribute to the economy of the country, such as landslides, floods, natural disasters, such as preserves, regulates climate conditions. Wood is a natural ornament. Donations of the people of God. We love the tree, rooted in a love of conventions. Raslamak türkülerimizde traces of this love of poetry and idioms can be eye-catching. However, some ignorant, ignorant people, save the earth, under various pretenses, such as fuel to get the trees mercilessly kıyarlar years. Given rise to a large loss occurs due to a smallish concern. The famous poet Mehmet Emin Yurdakul, a poem: "Do not cut, hand incurable hit the ax to the tree age, I Na blooms, nice years in any of the caravan does not, as soon as a bird, I cut them, then ax knock this rotten trees," he said, What is our people and internally is in place as a reminder. Indeed, the age of a man cutting wood, for a creature kıydığı criminal counts. Sinner in the sight of God and servant. In addition, in the words of our poet, peace will never never ''Alıntı Nimesayak''

0