Cevaplar

2012-12-13T17:09:18+02:00

şimdiki meclis in osmanlı zamanındaki değimi

1 5 1
2012-12-13T17:09:32+02:00

Dîvân-ı Hümâyûn, bugünkü Bakanlar Kurulu

1 5 1