Cevaplar

2012-12-13T17:18:17+02:00
1.    Farklı 8 nokta ;

 

a.)   En çok  kaç doğru belirtir?

 

 

 

 

 

 

 

 

b.)   En çok kaç düzlem belirtir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Şekilde;    [DE // [BC,

m(EAB) = 70 °,    m(ABC) = 50 °

m(AED) = x = ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Şekilde,   [AB // [CD,   m(FAB) = 80 °,

m(FEK) = 2x + 50,    m(DCK) = 20 ° ise

x kaç derecedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        d1 // d2,   m(DBK) = 70 °,

m(FCK) = 150 °    ,  m(DAE) = x = ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Aşağıdaki cümlelerin doğru ve yanlış

olanları belirleyiniz.

 

Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer

 

Bir noktadan yalnız bir doğru geçer

 

Paralel iki doğru sonsuz düzlem belirtir

 

İki doğru sonsuz noktada kesişir

 

Paralel iki doğru bir düzlem belirtir.

 

 düzlemdir

 

Düzlemlerin kesişimi doğru olabilir

 

Nokta bir boyutludur

 

Düzlem 2 boyutludur

 

Herhangi bir doğru üzerinde sınırlı sayıda nokta vardır

 

 

 

6.     A(2,7) , B(-5,1) , D(1,3) , E(-2,-4)

noktalarını analitik düzlemde gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Analitik düzlemde (2-k , 3+p) noktası

orijini gösteriyorsa (k,p) noktası kaçıncı bölgededir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    A(1,5)  , C(-1,2) noktaları arasındaki

uzaklığı bulunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.               y = 3x -12   doğrusunun,

 

a.)    grafiğini çiziniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.)   eğimini bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.        (2,6)   noktası   y = ax – 8  doğrusu

üzerinde ise a kaçtır?

 

 

 

0