Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir ?

A) Ayrıntı azdır.

B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.

C) Duvarda daha az yer kaplar.

D) İzohipsler arasındaki yükseklik farkı çok azdır.

E) Kesir ölçekli haritalarda paydadaki değer büyüktür.

1

Cevaplar

2012-12-13T17:19:40+02:00

birinci sorunun cevbı d 

 

0