Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-12T17:01:04+03:00
A= {a, b, c, d} ise, aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi olamaz? A) A= {a, b, e} B) B= {a, b, c, d} C) C= {b, d} D) D= { } 2. A) B) C) D) 2. Aşağıdakilerden hangisi A={ 1, 3, 5, 7} kümesinin alt kümelerinden biri değildir? A) A={1 ,3, 5} B) B={3, 7} C) C={ } D) D={5, 7, 9} 3. A) B) C) D) 3. A= {a, b, c, d, e} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? A) 16 B) 31 C) 64 D) 127 4. A= {a, b, c, d} ise, aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi olamaz? A) A= {a, b, e} B) B= {a, b, c, d} C) C= {b, d} D) D= { } 2. A) B) C) D) 2. Aşağıdakilerden hangisi A={ 1, 3, 5, 7} kümesinin alt kümelerinden biri değildir? A) A={1 ,3, 5} B) B={3, 7} C) C={ } D) D={5, 7, 9} 3. A) B) C) D) 3. A= {a, b, c, d, e} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? A) 16 B) 31 C) 64 D) 127 4. A) B) C) D) 4. N= { A, B} ise, N kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. A) B) C) D) 5. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin alt küme sayısı olamaz? A) 128 B) 100 C) 64 D) 32 6. A) B) C) D) 6. 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 7. A) B) C) D) 7. A = {a, b, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 8. A) B) C) D) 8. 5 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? A) 25 B) 27 C) 30 D) 32 9. A) B) C) D) 9. K kümesi, L kümesinin alt kümesi ve L= {Rakamlar} ise, K kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) (8, 13, 18) B) (7, 9, 10) C) (5, 9, 7) D) (15, 16, 17) 10. A) B) C) D) 10. A) = 5 ise, A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? A) 16 B) 32 C) 10 D) 25 11. A) B) C) D) 11. B= { 0, 2} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin alt kümesi olamaz? A) { } B) { 0 } C) {2} D) {0, 1} 12. A) B) C) D) 12. Alt küme sayısı 32 olan A kümesinin elaman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 13. A) B) C) D) 13. A= {1, 2, 3} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 14. A) B) C) D) 14. B= {1, 2, 3} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin bir alt kümesi olamaz? A) {1, 2} B) {1, 3} C) {2, 4} D) {1, 2, 3} 15. A) B) C) D) 15. Aşağıdakilerden hangisi A={ a, b, c, d, e}’nin üç elemanlı bir alt kümesidir? A) {a, d, e} B) {a, e, f} C) {b, d, g} D) { c, d, k} 4. N= { A, B} ise, N kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 5. Aşağıdakilerden hangisi bir kümenin alt küme sayısı olamaz? A) 128 B) 100 C) 64 D) 32 6. . 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 7. A = {a, b, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 8. 5 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? A) 25 B) 27 C) 30 D) 32 9. K kümesi, L kümesinin alt kümesi ve L= {Rakamlar} ise, K kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) (8, 13, 18) B) (7, 9, 10) C) (5, 9, 7) D) (15, 16, 17) 10. A) = 5 ise, A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? A) 16 B) 32 C) 10 D) 25 11. B= { 0, 2} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin alt kümesi olamaz? A) { } B) { 0 } C) {2} D) {0, 1} 12. Alt küme sayısı 32 olan A kümesinin elaman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 13. A= {1, 2, 3} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 14. B= {1, 2, 3} ise, aşağıdakilerden hangisi B kümesinin bir alt kümesi olamaz? A) {1, 2} B) {1, 3} C) {2, 4} D) {1, 2, 3} 15. 15. Aşağıdakilerden hangisi A={ a, b, c, d, e}’nin üç elemanlı bir alt kümesidir? A) {a, d, e} B) {a, e, f} C) {b, d, g} D) { c, d, k}
0