Cevaplar

2012-12-13T17:26:43+02:00

nebilim olm ben kjıhb hıhoı huıo onj

1 5 1
2012-12-13T17:27:12+02:00

Toplama işlemi ileri doğru sayma işlemidir. Toplama işlemine katılan sayılara terim, işlemin sonucuna toplam denir. Toplama işlemi sayıların aynı basamakları arasında yapılır. Bu nedenle toplama işleminde sayılar aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yapılır.
Doğal sayılarda toplama aşağıdaki cebirsel kurallara uyar:

Toplamsal birim öğe:

a + 0 = a

Toplamanın değişme özelliği:

a + b = b + a

Toplamanın birleşme özelliği:

(a + b) + c = a + (b + c)

Toplamanın çarpma üzerine dağılma özelliği (sağdan dağılma):

(a + b)c = ac + bc Bir a sayısını bir b sayısıyla toplamak, a sayısının b kere ardılını almak olarak tanımlanır. Daha matematiksel bir tanım verilmek istenirse Ard(n) gösterimi n sayısının ardılını ifâde etmek üzere, toplama aşağıdaki belitlerle tanımlanır:

a + 0 = a a + Ard(b) = Ard(a + b)

Bu belitlerden yola çıkarak ardıllık işlemini toplama cinsinden göstermek mümkündür: 2. belitte b=0 seçilirse
a + Ard(0) = ard(a + 0) sıfırın adrılı birdir, o halde,
Ard(a) = a + 1 olduğu kolaylıkla görülür.

Çıkarma, temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karşılık geldiğini gösterir.
x + a = b şeklindeki denklemlerin çözüm kümesi x = a - b şeklinde çıkarma işlemi kullanılarak bulunur. Bir sayıdan negatif bir sayının çıkarılması a – (– b) = a + b özdeşliğine göre bir toplama niteliği taşır.


Çarpma, temel aritmetik işlemlerden biridir. Çarpılan sayının çarpan sayı kadar adedinin toplamının alınması işlemidir.
 Örnek:
5 × 4 = 5 + 5 + 5 + 5
Çarpma işlemi takımından ayrılıyor matematiksel büyüklükler için kullanılabilir ve tersi bölme işlemidir.

Özellikler

Kapalılık özelliği: İki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır. Değişme özelliği: İki doğal sayının çarpımında, elemanların yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez.

x · y = y · x

Birleşme özelliği: Üç doğal sayının çarpma işleminde, terimlerden ikisinin çarpımı üçüncü ile çarpılabilir.

(x · y)z = x(y · z)

Yutan eleman: Sıfır sayısı, doğal sayılar kümesinde çarpma işlemine göre yutan elemandır. Etkisiz eleman: Bir sayısı, doğal sayılar kümesinde çarpma işlemine göre etkisiz elemandır. Dağılma özelliği: Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.

x(y + z) = xy + xz

Ters eleman: Küme elemanının tersi, rasyonal sayılar kümesinde çarpma işlemine göre ters elemandır.

Ters eleman, küme elemanıyla çarpıldığinda etkisiz elemanı verir. x = kümede herhangi bir eleman olsun ve x-1 x`in ters elemanıdır. O zaman x * x-1 = 1' dir.


 


BÖLME İŞLEMİ
4x3= 12 veya 3x4 = 12 dir.
Çarpanlardan biri bilinmediğinde, çarpım diğer çarpana bölünerek bilinmeyen çarpan bulunur.
Bu işlem,
12 : 4 = 3 şeklinde gösterilir.
(bölünen) (bölen) (bölüm)

? x 4 = 28 işleminde verilmeyen çarpan;
28 : 4 = 7 şeklinde bulunur.

Çarpımı ve çarpanlarından biri verilen çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için bölme işlemi yapılır. Bu nedenle çarpma ve bölme işlemleri birbiri ile ilgilidir. Kalanı sıfır olan bölme işlemine, kalansız bölme denir. Kalansız bir bölme işleminde,
Bölünen : Bölen = Bölüm veya Bölünen = Bölen x Bölüm

Kalanı sıfırdan farklı olan bölme işlemine, kalanlı bölme işlemi denir. Kalanlı bölme işleminde kalan, bölenden daima küçüktür. Kalanlı bölme işleminde,
Bölünen = ( Bölen x Bölüm ) + Kalan

BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜMÜ TAHMİN ETME
Bir bölme işleminde bölümü tahmin etmek için;
a) Bölen bir basamaklıysa, bölünenin yaklaşığını alır, sonra bölümü tahmin ederiz.
b) Bölen iki ya da daha fazla basamaklıysa, önce bölenin sonra da bölünenin yaklaşığını alır ve bölümü tahmin ederiz.
Bölümü tahmin etmek, bölme işleminde yapılan bazı hataları önler.

BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜMÜN BASAMAK SAYISINI TAHMİN ETME
Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını tahmin etmek için;
a) Bölünenin en büyük basamağındaki rakamın sayı değeri bölene eşit veya bölenden büyük ise, bölümün basamak sayısı, bölünenin basamak sayısı kadar olur.
b) Bölenin basamak sayısı birden fazla ise, bölünenden aynı sayıda basamak ayrılır ve bölüm için bir basamak düşünülür. Bölünenin geriye kalan basamak sayısına ayrılan 1 eklenerek bölümün basamak sayısı bulunur.

 

Buradada Herbirinin iç içe Geçtiği 20 problem yazın öreneğin 

 

3+3 x 5-3 = 3 gibi 

2 4 2