1-iç anadolu bölgesinin coğrafi özellikleri nelerdir

2-iç anadolu bölgesinde daha çok hangi meslekler görülmektedir

3-iç anadolu bölgesindeki bir ekonomik faaliyet bu ekonomik faaliyetin ülke ekonomisi için önemi nedir

4-iç anadolu bölgesindeinsanlar hangi hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır? neden?

5-günlük hayatınızda kullandığınız bir ürünü belirleyiniz. bu ürünü geliştirmek için neler yapabiliriz

doğru dürüst cevap vermeyeni şikayet ederim

2

Cevaplar

2012-12-13T17:33:58+02:00

1-)Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. 

Yer şekilleri çeşitlilik göstermez. Engebe*li araziler fazla olmadığı için, kara ve demiryolu ulaşı*mına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde ge*nellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur.En alçak yerleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır. 

Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenli dir. Başlıcaları; Hasandağı, Karacadağ, Karadağ, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağları’dır. 

Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir alan kaplar. En önemlileri, Ak dağlar, Hınzır Dağı, Tecer Dağı ve Yıldız Dağları’dır. 

Platolar en fazla bu bölgemizde yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli, güneyde Obruk, doğu*da da Bozok (Kızılırmak) plâtolarıyla, Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve Doğu Anado*lu Bölgesi sınırı boyunca da Uzunyayla gibi platolara sahiptir. 

Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en büyük kapalı havzasıdır. 

İç Anadolu’nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya ovası, Türkiye’nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl tabanıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü’nün gü*neyindeki Aksaray Ovası’dır. Haymana platosunun batısındaki Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kay*seri ve Develi ovaları, platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

2-)İç Anadolu bölgesi sanayi bakımından gelişmiş bir bölgedir . İç anadoludaki insanlar aşağıdaki sektörlerde çalışır.

* Sivas'ta: Lokomotif, besin, motor, çimento ve inşaat malzemeleri sanayii ile devlet demir yollarının tren, vagon imalatı yapan TÜDEMŞAŞ fabrikası vardır.

* Ankara'da: Makine, uçak, savunma sanayii, elektrikli ev aletleri, elektronik, dokuma, gıda ve içki, tarım araçları, çimento, alçı ve mobilya sanayii,elektrik üretimi-kömür madeni,trona madeni üretimi ve soda külünün ihracatı

* Konya'da:
 Tarım araçları, besin, motor, çimento, süt ürünleri ve inşaat malzemeleri sanayi, EREĞLİ ŞEKER,Çumra Şeker Fabrikası,ILGIN ŞEKER fabrikası ve Konya şeker fabrikası bulunmaktadır.

* Niğde'de:
 Rot başı fabrikası,halı fabrikası,şeker fabrikası,gazoz fabrikası,beton santrali,otomotiv yan sanayi

* Kayseri'de: Halıcılık, mobilya, şeker fabrikası, yem, savunma sanayi, kimyasal ürünler, elektronik, beyaz eşya, cnc tezgah üretim sanayi, meyve suyu, pamuklu dokuma, pastırma ve sucuk üretim merkezleri gibi azami 1100 fabrika ile anadolunun üretim lokomotifi.

* Kırıkkale'de: Orta Anadolu petrol rafinerisi, silah fabrikası, demir -çelik endüstrisi

* Eskişehir'de: Besin, yem, çimento endüstrisi, raylı sistemler, lokomotif(Tülomsaş), hava sanayi(Tusaş,TEI)
* Yozgat'ta: Çimento,linyit kömür madeni,Şeker fabrikası,besin,tekstil


3-) http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/305239-ic-anadolu-bolgesindeki-ekonomik-faaliyetlerin-ulke-ekonomisindeki-onemi-nedir.html#ixzz2EwkMEydP

 

2 5 2
2012-12-13T17:54:42+02:00

1.-iç anadol bölgesinin coğrafi özellikleri                                     İç Anadolu Bölgesi Anadolu'nun orta kısmında yeralır. Bu konumu sebebiyle Orta Anadolu da denir. 

İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü 151.000 km2 olup, bu alan Türkiye topraklarının %20'sini kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur. Bu arada doğru düsrüt vermneyeni snşikayet edersen onlar yalnız kalmazlar onlarda sni şikayet ederler bnce hiç tehdit etme yoksa tehdide uğrarsın :)bndn sana tawsiyee                                                                                 

0