Cevaplar

2012-12-13T17:55:40+02:00
Dosya veya klasörü şifrelemek için Windows Gezgini’ni açın. Şifrelemek istediğiniz dosya veya klasörü sağ tıklatın ve sonra Özellikler’i tıklatın.  Genel sekmesinde Gelişmiş’i tıklatın.  Veriyi korumak için içeriği şifrele onay kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.  Özellikler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın. 
Dosyayı ve üst klasörü şifrelemek için, Şifreleme Uyarısı iletişim kutusunda Dosyayı ve ana klasörü şifrele'yi tıklatın. Yalnızca dosyayı şifrelemek için, Şifreleme Uyarısı iletişim kutusunda Yalnızca dosyayı şifrele'yi tıklatın. Yalnızca bir klasörü şifrelemek için, Öznitelik Değişikliklerini Onayla iletişim kutusunda Değişiklikleri yalnızca bu klasöre uygula'yı tıklatın. Klasörü, alt klasör ve dosyalarıyla birlikte şifrelemek için, Öznitelik Değişikliklerini Onayla iletişim kutusunda Değişiklikleri bu klasöre, alt klasörlerine ve dosyalarına uygula'yı tıklatın.

Notlar

Windows Gezgini'ni başlatmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın ve ardından Donatılar'ın üzerine gelip Windows Gezgini'ni tıklatın.  Yalnızca NTFS dosya sistemi birimlerindeki dosyaları ve klasörleri şifreleyebilirsiniz. Sıkıştırılmış dosya veya klasörler de şifrelenemez. Sıkıştırılmış bir dosya veya klasörü şifrelerseniz, bu dosya veya klasör ilk durumuna genişletilir.  Sistem özniteliğiyle işaretlenmiş dosyalar ve systemroot dizinindeki dosyalar şifrelenemez. Tek bir dosyayı şifrelerken üst klasörü şifrelemeyi seçerseniz, gelecekte klasöre eklenen tüm dosya ve alt klasörler şifrelenir. Klasör şifrelerken tüm dosya ve alt klasörleri şifrelemeyi seçerseniz, klasör içinde bulunan tüm dosya ve alt klasörlerin yanı sıra, gelecekte bu klasöre eklenen dosya ve alt klasörler de şifrelenir. Yalnızca klasörü şifrelemeyi seçerseniz, şu anda klasör içinde bulunan tüm dosyalar ve alt klasörler şifrelenmez. Ancak, gelecekte klasöre eklenecek olan dosyalar ve alt klasörler, eklendiklerinde şifrelenir. İşlevsel farklar hakkında bilgi
1 1 1