Cevaplar

2012-12-13T18:05:30+02:00

Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler Asurlular SümerlerAkadlar ve Elamlılardır


SÜMERLER

Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.ÖnceAkadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500

Özellikleri

Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar. Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece Tarih çağları başlamıştır. Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır. Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır

ASURLULAR

Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar . Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar. Başkentleri Ninova’dır. Ticaretle uğraşmışlar İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar. Dinleri çok tanrılı idi. Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

NOTKoloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke.

-BABİLLİLER

Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir. En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarakHammurabi Kanunlarını oluşturmuştur En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır. Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi. Astronomi ile ilgilenmişler güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler bir çok alanda onları geçmişlerdir. Babilin asma bahçeleri meşhurdur.
1 5 1
2012-12-13T18:06:03+02:00

Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler Asurlular SümerlerAkadlar ve Elamlılardır


SÜMERLER

Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.ÖnceAkadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500

Özellikleri

Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar. Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece Tarih çağları başlamıştır. Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır. Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır

ASURLULAR

Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar . Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar. Başkentleri Ninova’dır. Ticaretle uğraşmışlar İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar. Dinleri çok tanrılı idi. Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

NOTKoloniBir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke.

-BABİLLİLER

Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir. En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarakHammurabi Kanunlarını oluşturmuştur En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır. Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi. Astronomi ile ilgilenmişler güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler bir çok alanda onları geçmişlerdir. Babilin asma bahçeleri meşhurdur.
0