Cevaplar

2012-12-13T18:08:52+02:00

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ILICASU ORTAOKULU 7/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

Adı-Soyadı:

Numarası:

 

 

 

“Uygar toplumu, toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur. Bu insanlar günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse, o zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar. İşte mutluluk da iyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığından başka bir şey değildir.”

 

S O R U L A R

 

1- Paragrafa göre uygar toplumu kimler oluşturur? (4 puan)

 

 

2- Parçaya göre insanlar ne zaman iyi bir vatandaş olmaya hak kazanırlar? (4 puan)

 

 

3- Paragrafta mutluluk nasıl tanımlanmıştır? (4 puan)

 

 

4-Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarının altını çiziniz. (9 P )

 

a-Kardeşim 2. hafta sonra yanıma gelecek.

b-Bugün pazar da öğretmenimizi gördüm.

c-Yarın size ders çalışmaya geleyimmi?

d-Dördüncü Murat gece sokağa çıkma yasağı koymuştur.

e-Annemin yaptığı yemekler güzelmi güzel olur.

f-Pazardan 5 kgden fazla portakal aldım.

g-Sende geliyor musun?

h-TÜBİTAK’nin yaptığı yarışmaya katılacağım.

ı-Sınıftaki listede 6.’ıncı sıradayım.

 

 

5. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri istenen biçime göre doldurunuz.(12 puan)

 

Fiil Kökü/Gövdesi

Gelecek Zaman-Olumlu II.tekil kişi

Şimdiki Zaman-Olumlu Soru I.çoğul kişi

Geniş Zaman-Olumsuz Soru I.tekil kişi

Gereklilik Kipi-Olumsuz II.tekil kişi

yüz-

Yüzeceksin

 

 

 

anlat-

 

Anlatıyor muyuz?

 

 

yürü-

 

 

Yürümez miyim?

 

gör-

 

 

 

Görmemelisin

6.Aşağıdaki sözcüklerim doğru yazımlarını karşılarına yazınız. ( 10 P )

 

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

1-kirbit

 

6-deynek

 

2-her şey

 

7-diyeyimmi

 

3-mutvak

 

8-eşortman

 

4-yanlız

 

9-fiat

 

5-herkez

 

10-gaste

 

 

7. Aşağıdaki paragrafta parantezli yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? (5 puan)

 

“İşini olabilecek titizlikte yürütür ( ) dükkânını tertemiz tutardı ( ) Dükkânında her şeyin bir yeri vardı ( ) Bir gün acele bir alışveriş anında ( ) titrek parmaklarıyla toz şeker tartıyordu( )”

 

 

 

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D” yanlış olanlarının başına“Y” harfi yazınız.(5 P)

(…..) Haber kipleri zaman anlamı taşır.

(…..) “Arkadaşlarıma her zaman güler yüzle davranırım.”cümlesinde dilek kipi vardır.

(…..) Romandan her gün on beş sayfa okudum.”cümlesinde iş bildiren bir fiil vardır.

(…..) Dilek kipleri zaman anlamı taşımaz.

(…..) “Çanakkale’den geçerken Şehitler Abidesi’ne mutlaka uğramalısın.”cümlesinde çekimli bir fiil vardır.

9. Altı çizili kelimeler tablodaki hangi durumu bildiriyor? İşaretleyiniz. (4 puan)

 

Cümleler

Gereklilik K

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Ben biraz daha bekleyeyim

 

 

 

 

Başka yolu yok, çalışmalıyız.

 

 

 

 

Beni burada bekle.

 

 

 

 

Kapıyı açsa , beni görecekti.

 

 

 

 

 

10. Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine göre ayırınız? (9 Puan)

(taşımak, yazmak, kırmak, uyumak, seyretmek, yürümek, uzamak, solmak, kararmak)

 

İş

Oluş

Durum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki dörtlükte yer alan benzetmeleri gösteriniz.(4 p)

Eğitim verirken yaşlıya gence/ Gençler oldu yarın için güvence

Okullar bir demet, çocuklar gonca/ Dermeyi öğretti bize Atatürk

 

Benzeyen:Benzetilen:

Benzeyen:Benzetilen:

 

12.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri verilen fiil-isim-kişi-kip-ek fiil özelliklerini dikkate alarak doldurunuz. (10P)

Fiil/isim

Kişi

Kipi

Ek-fiil biçimi

Gezmek

Ben

Geniş zamanın hikâyesi

 

Bilmek

O

Şimdiki zamanın rivayeti

 

Yazmak

Siz

Gelecek zamanın şartı

 

Öğrenci

Onlar

Bilinen geçmiş zaman

 

Çalışkan

Biz

Geniş zaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Bundan 25 yıl sonrası için kendinizi nerelerde ve hangi durumlarda gördüğünüzü kompozisyon kurallarını dikkate alarak yazınız. (20 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 2