Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-13T18:47:42+02:00

 ünsüz düşmesi
omuz  -  omzu
ağız  -  ağzı
beyin - beynimiz
karın - karnı
oğul -oğlu
ünsüz benzeşmesi
seç-gin       seçkin
kebap-cı      kebapçı
yavaş-ca      yavaşça
ayak-da      ayakta
simit-ci     simitçi

1 5 1
2012-12-13T18:50:00+02:00

Ünsüz Düşmesi Örnekleri

Minik-cik → minicik. 
Küçük-cük → küçücük 
Büyük-cük → büyücük

Ufak-l→ufalmak
Küçük-mse →.küçümsemek.

ÜNSÜZ SERLEŞMESİ Kebap-cı→kebabçı
Yavaş-ca→yavaşça
Ayak-cak→ayakçak
Ayak-da→ayakta
Yurt-dan→yurttan,
Ses-deş→sesteş
Yap-dı→yaptı
Aç-dır→açtır
Seç-gin→seçkin

 

1 5 1