Cevaplar

2012-12-13T18:41:25+02:00

Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara göre

Daha hızlı Düşük ısıda Dar PH derecesinde gerçekleşir.

Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör olan enzimlerdir.

Enzimlerin görevleri

Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması

Enzim çeşitleri 
Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz
Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.
Protein kısım : Apoenzim 
Yardımcı kısım :
Organik ise koenzim(vitaminler)
İnorganik ise kofaktör(Ca,K,Na) Apoenzimle koenzim (kofaktör) ‘in oluşturduğu yapıya holo enzim denir.

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

Her enzim özel bir substratı etkiler. Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır. Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır. Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir. Her hücre kendi enzimini kendi üretir. Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar. Enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar tekrar kullanılırlar. Enzimler hücre dışında da etkendirler. Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar. Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür. Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5 Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir. Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar. Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir.
1 5 1
2012-12-13T18:41:42+02:00

Enzimler yapılarına göre iki gruba ayrılır.

1. Basit enzimler

Sadece protein molekülünden oluşurlar.

2. Bileşik enzimler

Protein yapısına protein olmayan kofaktör veya koenzim denen yapıların bağlı olduğu enzimlerdir. Bunlara holoenzim de denir.

İkinci gruba giren enzimlerde protein özelliğinde olan ve yalnızca amino asitlerden oluşan taşıyıcı kısma apoenzim, buna bağlı protein olmayan gruba ise koenzim adı verilir. Enzimlerin çoğu bileşik yapıdadır. Koenzim olmadan protein kısım iş göremez.
Koenzim olarak; bazı vitaminler ve bazı mineraller (kofaktör) olmak üzere iki molekül çeşidinin herhangi birisi görev yapabilir.

Prostetik grup : Organik bileşiklerdir. Apoenzim’e devamlı bağlı kalırlar. Örneğin, katalaz enzimi'nin prostetik grubu hem isimli bir moleküldür.

Vitaminler : Organik bileşik olan bu yapılar geçici olarak Apoenzime bağlanırlar.

Metal iyonlar : Enzim aktivitesinin çoğunda metal iyonlarına ihtiyaç vardır. Bunlara kofaktör de denir.

B. Enzimlerin Çalışması

Enzimler etki ettiği molekül olan substrata, anahtar-kilit uygunluğu gösterecek biçimde bağlanır. Bağlanma geçici bir süre devam eder.

Reaksiyon sonunda enzim aynen kalır. Substrattan ise yeni ürünler oluşur. Bu olay geri dönüşümlü olarak da gerçekleşebilir.

C. Enzimlerin Genel Özellikleri

Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler. Tepkime sonucu enzimlerin miktarları değişmez. Reaksiyondan değişmeden çıktıkları için tekrar tekrar kullanılabilirler. Enzimatik reaksiyonların çoğu tersinir (dönüşümlü) olarak gerçekleşebilir. Bazı enzimler hücre dışında da aktiftirler. Her reaksiyon için özel bir enzim vardır. Sindirim enzimleri sindirim boşluklarına özel kanallarla taşınırlar. 
0