Cevaplar

2012-12-13T18:48:08+02:00

bilgi türleri felsefi bilginin filozof tanımı temel disinplinler felsefe 

0
2012-12-13T19:01:01+02:00

A-GRUBU

1-)Aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız.

   Felsefe:

 

   Doğruluk(Hakikat):

 

2-)Bilgi nedir?Bilgi çeşitlerini yazınız.

 

 

 

 

3-)Bilimsel bilginin özelliklerinden 5 tanesini yazınız?

 

 

 

 

 

4-)Sofistlerin bilgi anlayışını yazınız?

 

 

 

 

5-)Bilginin değeri ile ilgili sorular nelerdir?

 

 

 

 

     Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara  (Y)  koyunuz.

6-) Rasyonalizm akla dayanan bilginin doğru bilgi olduğunu savunan yaklaşımdır. (....)

7-) Fizik,Kimya,Biyoloji formel bilimlerdir. (.…)

8-) Obje,sujenin kendisine yöneldiği nesnedir. (….)

 

     Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

9-) Felsefe yapan kişilere ……………………… denir.

10-) Doğru bilginin mümkün olduğunu savunan düşünürlere……………………………denir.

 

     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız

11-) Din,bir kişinin kendini bağımlı hissettiği şeye bütün varlığıyla gösterdiği tepki ifade eder.İmanı,adanmayı ve ibadet etmeyi vurgular.Felsefe ise,tersine anlamayı ve bilgeliği amaçlar.Felsefe dinsel kanıların düşünsel bakımdan savunulabilir temeller üzerine kurulmasında yardımcı olur.

          Buna göre din, felsefeden hangi bakımdan ayrılır?

A-)Dogmatik oluşu

B-)Gerçeği araması

C-)Sorgulamaya dayanması

D-)Öznel olması

E-)Düşünceye konu edilmesi

12-) Felsefe doğrudan doğruya doğa,tarih toplum üzerinde sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir.O,kendi sistemleri ve çeşitli bilimler tarafından kendisine sağlanan veriler üzerinde de düşünülebilir.Bunların geçerlilik derecelerini ve sınırlarını soruşturabilir.                                                                                            

             Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A-)Akla dayanması

B-)Sistemli ve tutarlı olması

C-)Öznel olması

D-)Eleştirel olması

                E-)Tümel bir bilgi olması   

 

 

 

 

0