Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-13T18:58:27+02:00

Anadolu Selçukluları'nın 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nı kaybetmesi sonucunda Anadolu giderek artan bir şekilde Moğol egemenliğine giriyordu.

13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçukluları tarih sahnesinden neredeyse tamamen silinince sınırlara yerleştirilen Türkmen Beylikleri bağımsız bir karakter kazanmaya başladı.
 

Bunların en küçüğü olan Osmanlı Beyliği, Eskişehir-Söğüt-Sakarya yöresinde yayılmıştı.

 

Bizans İmparatorluğu o dönemde hayli zayıflamıştı. Bizans ile kara sınırına sahip olan Osmanlı Beyliği için bu durum bir avantaj oldu.


Bizans Devleti'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan ve Osmanlı'ya sınır olan toprakları, kent ve kasabaların yer aldığı, büyük pazar yerlerinin kurulduğu bir bölgeydi. Ayrıca Bizans'ı Tebriz'e bağlayan ticaret yolu da bu topraklardan geçiyordu.

Osmanlılar bu sayede vergi, haraç, yağma gibi yöntemlerle bölgeden büyük kazançlar elde etmeye başladı.

1 5 1
2012-12-13T18:58:31+02:00

Anadolu Selçuklu devletinin 1243 yılında Kösedağ savaşını kaybetmesinden sonra Anadolu bölgesinde moğol eğemenliği arttı. 
13. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Anadolu Selçuklu devleti tamamen çöktü ve hemen hemen tarihten silindi. Bundan sonra anadolu sınırlarına yerleştirilen Türkmenler bağımsız bir karakter kazandılar. 

Bu Türkmen beyliklerinin en küçüğü ise Osmanlı beyliğiydi. Eskişehir- Söğüt ve Sakarya'ya yayışmışlardı. 

O dönemlerde beyliklerin yeni kurulduğu zamanlarda Bizans İmparatorluğu çok güç kaybetmişti. Osmanlı Beyliği Bizans ile kara sınırlarına sahipti ve Bizansın güç kaybetmesi Osmanlı Beyliğinin işine geldi. 

Bizansın Marmarada bulunan toprakları Osmanlıya sınırdı. Bu sınırlarda kent, köy ve kasabalar vardı ve çok büyük bir pazar alanı olarak biliniyordu. Dipnot ; bu bölgede bizansın tebrize bağlanan ticaret yoluda bu bölgeden geçmekteydi. 

Bu sebepten dolayı Osmanlı Beyliği vergi ve haraç gibi yöntemlerle bu bölgede güzel kazançlar kazandılar. 

Bu sınır bölgesi Moğullara çok uzak bir yerde kalıyordu. Yani çok batıdaydı. Bu bölge daha sonra moğullardan kaçan oğuz aşiretleri, yıkılan Anadolu Selçuklu devletinin askerlerine, profesörlerine kısaca insanlarına bir sığınak görevi yapıyordu. 

Ayrıca bu bölgede bektaşi, babaili ve ahi gibi tarikatların Osmanlı Beyliğinin hizmetine girmesiyle Osmanlı Beyliğinin büyüyerek güç kazanmasını sağlamıştır.

Osmanlı Kuruluyor 

Dünya ve Türk tarihçileri yukarıda yer alan sebeplerin Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını ilan etmesindeki en büyük faktör olduğunu söylüyorlar. 

Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Osmanlı Devletinin Kurucusu olan Osman Beye sancak görderdiği yıl olan 1299 yılı Osmanlı Devletinin kuruluş yılı olarak tarihte yerini almıştır. 

Sürekli Bizansa saldıran Osman Bey bizanstan önemli yerlerde bulunan kasaba, köy ve şehirleri almış Osmanlı Devletinin Kurulmasında büyük bir rol oynamıştır.

1 5 1