Cevaplar

2012-12-13T20:07:00+02:00
Dil nedir?

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır

 

1 5 1
2012-12-13T20:07:11+02:00

Dil Nedir

insan sosyal bir varlıktır.başka insanlarla etkileşimde bulunarak sosyalleşir ve bu süreçte özellikle dile(konuşmaya) dayalıdır.insan dilinin yüzlerce çeşidi vardır.bütün insan dillerinin bazı ortak karakteristik özellikleri vardır. en belirgin özellikler:tüm dillerde sözcüklerin hazır bulunuşlukları ve art arda söz dizimi ve cümle ardışıklığına bağlı olarak sıralanmalarıdır. sözcükler objelere kişilere eylemlere olaylara ve soyut fikirlere dayandırılarak kullanılır.dil düşünce duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü çok gelişmiş simgesel bir dizgidir.

büyümekte olan her çocuk kendisini başka dillerden ayrılan hem ses nitelikleri değişik bir ses dizgesinin içinde hem de zihinde evreni belli bir biçime sokan bir düşünce dizgesinin içinde bulur bu çocuğun anadilidir.çocuk bu dilin seslerini duyarak yineleyerek bu ses dizgesini zihninde yerleştirdiği gibi başka ulusların dillerinden ayrı anlama ve anlatma yoluna sahip olan kendi dilinin evrene bakış biçimini ve anlatma yolunu da benimser.

diller toplumların duygu ve düşünce tarzına sosyal durumlarına oturdukları yerlere ve iklim şartlarına tarihteki geçmişlerine zaman içinde uğradıkları değişime ve gelişmelere göreşekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı bir biçimlenmeye uğramışlardır.

1 3 1