Cevaplar

2012-12-13T20:15:42+02:00

9.Sınıf (2012) Lise Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları
Lise 1 Coğrafya dersi 1 dönem 2 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları örnek olarak sizlere sunulmuştur. Umarım yararlı bir paylaşım olur.
1. Aşağıda Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Işık ve ısı kaynağıdır.

B) Dünya da gel-git hareketlerine neden olur.

C) Deprem olayları görülmez.

D) Dünya’ya en yakın gök cismidir.

E) Dünya’ya olan uzaklığı değişir.

 

2.

 

 

Yukarıda verilen gündüz uzunluğu değişim grafiği Dünya üzerinde işaretli noktalardan hangisine aittir?

 

A) I       B) II       C) III      D) IV     E) V

 

3. İki paralel dairesi arasındaki mesafe her yerde 111 km.dir. Buna göre, 10° Doğu meridyeni üzerinde, 20° Kuzey paraleline eşit uzaklıkta bulunan A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu mesafe 8880 km ise, A ve B noktalarının üzerinde yer aldığı paralel daireleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 60° Kuzey-20° Güney

B) 50° Kuzey-30° Güney

C) 30° Kuzey-30° Güney

D) 40° Kuzey-40° Güney

E) 70° Kuzey-10° Güney

 

4. Aynı meridyen üzerinde bulunan Ankara ile Anamur arasındaki kuş uçuşu uzaklık 444 kilometredir. Ankara 40° kuzey paraleli üzerinde bulunduğuna göre, Anamur hangi paralel dairesi üzerinde yer alır?

 

A) 26°G  B) 30°K  C) 36°K  D) 42°K  E) 44°G

 

5.

 

Yukarıdaki şekillerde 23 Eylül tarihinde konumları farklı üç merkezde Güneş’in aynı andaki görünümü verilmiştir.

Buna göre, bu merkezler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

A) X’de Güneş en geç doğmuştur.

B) Y’de öğle vakti X’den sonra Z’den önce yaşanmıştır.

C) Z’de öğle vakti Y’den önce yaşanmıştır.

D) Z’de Güneş Y ve X’den önce doğmuştur.

E) Y’de Güneş X’den önce batar.

 

6.- A ve B noktaları farklı yarımkürelerde aynı boylamda yer almaktadır.

- 20°Kuzey enlemine eşit uzaklıktadırlar.

- B’de çizgisel hız daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aralarında 4884 kilometre mesafe olan A ve B noktalarının paralel dereceleri aşağıdakilerden hangisidir?

A B

A) 42°Kuzey 2°Güney

B) 22°Kuzey 22°Güney

C) 2°Güney 42°Kuzey

D) 44°Kuzey 8°Güney

E) 8°Güney 44°Kuzey

 

7.

 

 

Yukarıda P noktasının coğrafi koordinatları verilmiştir. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen noktalardan hangisi P noktasının güneybatısında yer alır?

Paralel    Meridyen

A) 36° Kuzey 30° Doğu

B) 41° Kuzey 28° Doğu

C) 39° Kuzey 26° Doğu

D) 37° Kuzey 44° Doğu

E) 42° Kuzey 28° Doğu

 

8. I. iklim olayları gerçekleşir.

II. Zararlı ışınlar tutulur.

III. Radyo dalgaları yansır.

Yukarıdaki özelliklerin görüldüğü atmosfer tabakaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I                  II                      III

A) Troposfer       Ozonosfer         İyonosfer

B) Troposfer       İyononsfer         Kemosfer

C) Stratosfer       Kemosfer           Mezosfer

D) Ekzosfer        Ozonosfer          Stratosfer

E) Stratosfer       Ozonosfer          Stratosfer

 

9. Sıcaklığı etkileyen en önemli faktör Güneş ışınlarının geliş açısıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

A) Eksen eğikliği  B) Günün saati

C) Yükselti         D) Eğim ve bakı

E) Dünyanın şekli

 

10. Kalıcı kar (Toktağan Kar) sınırı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe enleme bağlı olarak alçalmaktadır.

 

Yukarıdaki şekle göre dağların kuzey ve güney yamaçlarında daimi kar sınırının farklı yüksekliklerde başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 

A) Eğim  B) Yükselti         C) Karasallık

D) Bakı  E) Nem

 

11. Ekvator’a uzaklıkları aynı olan ve aynı yarımkürede yer alan iki merkezin sıcaklık değerlerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

 

A) Denizellik       B) Yükselti         C) Karasallık

D) Dağların uzanış yönü   E) Dünya’nın şekli bunlr çıkblr bizde çıktıı

 

 

 

1 5 1