Cevaplar

2012-12-13T20:18:14+02:00

Bilimsel metinlerde anlam herkesiçin aynıdır. Hiçbir yerde ve durumda değişmez. "Akdeniz'in bitki örtüsü makidir." gibi bir cümle herkes tarafından aynışekilde algılanır. Ancak edebî metinlerde, okuyucunun o anda içinde bulunduğu ruh hâli, dünya görüşü, bilgi ve kültür seviyesi edebî metnin anlamını değiştirir. Çünkü edebî metinlerdeki sözler veya söz grupları yalnızca sözlük anlamlarıyla metinde yer almazlar; bulundukları bağlama(ortama) göre anlam değerikazanırlar.
Edebî metinler yan anlam bakımından zengindir. Kelimeler ve kelime grupları, metin içerisinde farklı anlamlarkazanır. Bu nedenle edebî metinler anlam bakımından zenginleşir. Tek bir anlamları bulunmaz, okuyucunun bilgisi, görgüsü, psikolojik durumuna göre yeniden anlamlandırılır ve yorumlanırlar.

1 5 1
2012-12-13T22:38:37+02:00

EDEBİ METİN 

1-)Kurmaca bir metindir.

2-)öznellik taşır.

3-)karşıdaki kişiye bilgi vermek değil ona olan duygusunu hissettirmektir.

4-)imgeler yer alır.

BİLİMSEL METİN

1-)BİLGİ VERMEK AMACIYLA YAZILIR

2-)nesnellik taşır.

3-)göndergesel işlevde kullanılmıştır

4-)duygu ve düşünceleri okuyup bilgilendirmede kullanıklır.

0