Cevaplar

2012-10-01T20:43:56+03:00

İkiside cihat anlayışı vardır ve birbirine bu yüzden rakip olmuşlardır ve ikiside Türk olmasından dolayı olabilir.

1 3 1
2012-10-01T20:44:22+03:00
 Ankara Muharebesi (1402), Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş. Geç ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri olan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Muharebesi, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına ve Fetret Devri (1402-1413) olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına yol açtı.
 Muharebe Öncesi
 Osman Gazi ve Orhan Gazi ile I. Murad'ın inşa ettikleri devlet, daha çok Balkanlar'da genişlediği gibi, henüz gevşek vâsallık bağlarına dayanıyordu. Bu dönemde Osmanlılar özellikle Anadolu'da hızlı ve kesin ilhaklara girişmişlerdi; aradaki çatışmalara karşın, Türk-İslam beylikleriyle daha yumuşak bir ilişkiyi gözetiyorlardı. Yıldırım Bayezid ise, İstanbul kuşatmasını sürdürürken, bir yandan da Anadolu birliğini sağlamak amacıyla çeşitli savaşlara girişti. Karamanlılara karşı kazanılan Akçay Muharebesi sonucu kazanılan zaferle (1398) Konya, Niğde, Karaman ve Develi Osmanlıların eline geçti; Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin'in öldürülmesiyle Sivas, Tokat, Kayseri ve Aksaray Osmanlı egemenliğine girdi (1399). Aynı yıl Memluk sultanı Berkuk'un ölümünden ve yerine çocuk yaştaki Nasıreddin Ferec'in geçmesinden yararlanan I. Bayezid, Malatya'yı Memluklerden aldı. Dulkadiroğullarının elinde bulunan Kahta, Divriği, Besni ve Darende kaleleri de Osmanlılara geçti. Osmanlı sınırları böylece Orta Fırat'a dayanmış oluyordu. Bütün bu fetihlerden sonra I. Bayezid, yenilgiye uğrayan yerel hanedanları tasfiyeye yönelerek, sıkı bir merkezi yapı kurmaya girişti. Bu amaçla Balkanlar'ın Hıristiyan prensliklerine ve aristokrasisine yaslanması ise, Türk beylerinin ve İslam ulemasının kendisine duyduğu tepkiyi artırıcı bir rol oynadı.

Yukarıda yazılanlar vikipediden alınmıştır. Aşşağıda yazılanlar ise benim düşüncelerimdir.

Nedenleri ve Sonucu
 Türkistan ve iran coğrafyasında güçlü bir devlet haline gelen Timur devleti, Çin üzerine yapacağı sefer için arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor ve Osmanlı 'nın anadolu beylerinden aldığı toprakları, anadolu beylerinin kışkırtması sonucu anadolu beylerine geri verme isteği en başlıca etkenlerden birisidir. Bir başka neden ise Timurun saldırıları sonucu karakoyunlu hükümdarı olan Kara Yusuf 'un Osmanlılara sığınması ve bunun üzerine Timur 'un Osmanlı 'dan Kara yusufu istemesi savaş sebeplerinden bir tanesidir. Osmanlı hükümdarı olan Yıldırım Beyazıt Han 'ın Osmanlı hanesine sığınanları ve yardıma muhtaç olanları asla vermeyiz demesiyle ortam iyice kızışmaya başlamıştı. Timurun osmanlılara gözdağı vermek istemesi üzerine Sivas, Halep ve Şam 'ı elegeçirdi. Timurun bağdata yönelmesi üzerine yıldırım beyazıt han bunu fırsat bilerek timur egemenliğinde ki Erzincan ve Kemah 'ı ele geçirdi. Bunun üzerine iki hükümdarın arası iyice açılmış ve Timurun isteklerinin yerine getirilmeyişi ise çetin bir savaşın oluşmasına neden hazırlamıştı.
 Gürcistan üzerinden yeni bir ordu toplayıp harekete geçen timur Ankara'yı kuşattı. Fakat Yıldırım Beyazıt Han 'ın Tokat üzerinden Ankara 'ya yaklaştığını haber alınca kuşatmayı kaldırıp çubuk ovasında yıldırım beyazıt han ve ordusu karşıladı. Fillerle ordusunu destekleyen timur, osmanlı ordusundan kat ve kat daha fazla askere sahipti. Yıldırım Beyazıt Han 'ın ordusunda ise Süleyman ve Mehmet Çelebinin askerleri yanısıra Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, eski anadolu beyliklerinden esir alınmış olan kara tatar askerleri ve sırp müttefikleri vardı. Savaşın başlarında kara tatarların timurun saflarına katılması, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi ve Sadrazam Çandarlı Ali paşanın yollarını açarak savaştan çekilmesi üzerine Osmanlı ordusu güçsüz kalmış ve acı haykırışların içerisine hapsolmuştu. Savaşın sonuna kadar bir tek sırp müttefikleri yıldırım beyazıt han için kanlarının son damlasına kadar savaşmıştır. Timur, Yıldırm Beyazıt Han 'ın canlı olarak ele geçirilmesini istiyordu. Savaşın sonuna doğru Yıldırım Beyazıt Han 'ın üzerine bir ağ atılarak esir alınması sağlanmıştı. Yıldırım Beyazıt Han 'ın Timur Tarafından esir alınması üzerine anadolu toprakları parçalanmış, eski beylikler yeniden doğmuş ve Osmanlı 'yı 11 yıl boyunca hükümdarsız kalmaya hapsetmiştir.
1 3 1