Cevaplar

2012-12-13T21:15:57+02:00

~ Fonksiyonlarýn Tanýmý, Özellikleri
~ Fonksiyonlarda Ýþlem
~ Alýþtýrmalar 1
~ Birim (etkisiz) Sabit Fonksiyon
~ Bire-Bir Örten Fonksiyon
~ Ters Fonksiyon
~ Bileþke Fonksiyon
~ Tek ve Çift Fonksiyon 

Bunları kapsar gardaş. 

0