aşağıda bazı sayılar verilmiştir bu eşleştilerden hangisi yanlıştır ?

a: 7300602: yedi milyon üç yüz bin altı yüz iki

b: 33390605: otuz üç milyon üç yüz dokuz bin altı yüz beş c : 60000990 :atmış milyon dokuz yüz doksan

d: 8000001 : sekiz milyon bir

2

Cevaplar

2012-12-13T21:21:49+02:00

dddddddddddddddddddddddddd

1 2 1
2012-12-13T21:22:27+02:00

c..........................................................

1 1 1