Cevaplar

2012-12-13T21:32:12+02:00
Değişen dünya iklimi
Kuzeye çekilen buzullar
Sıcaklık artışı ve Kuraklık
Balkaş gölü ile Aral gölü arasındaki topraklarda yaşayan Türklerin Hazar Gölünün Kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başlamasıyla Avrupa’da bütün kavimler birbirine baskı yaparak yer değiştirdiler. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesine neden olan ve toplumları etkileyen, bugünkü Avrupa'nın etnik yapısını oluşturan, Roma İmparatorluğu'nu ikiye ayıran, ilk çağı sona erdirip, orta çağı başlatan göç hareketidir.


YENİ DÜNYA’YA GÖÇLER
60 Milyon insan Amerika Kıtasına göç etti
Yeni keşfedilen yerlerde topraklardaki kaynakların işlenmesi ve bu kaynakların ticari potansiyeli bölgered Avrupalı ticaret kolonilerinin kurulmasını sağladı. İngiliz ve Fransızlar Kuzey Amerika’da; İspanyollar da G. Amerikada ticari koloniler kurdu.
Bütün bu göç hareketleri sonucunda Amerika’da yeni devetlerin kurulması, bütün Avrupa ve Dünya tarihini etkilemiştir.
19. yy ilk yarısında Avrupalı göçmenler:
Siyasi baskılardan kaçmak
Dinsel inançlarını özgürce yaşamak,
Maceraya atılmak,
Ülkelerinde olmayan fırsatlardan yararlanmak amacıyla göç ettiler
Sanayi devrimi ile gelişen teknoloji ve seyahat imkanları bu göçleri hızlandırdı.

 
0